Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje nowych ambicji klimatycznych

31 marca 2020

Komisja Europejska rozpoczyna internetowe konsultacje społeczne w celu zebrania opinii zainteresowanych stron na temat wzrostu ambicji klimatycznych w UE do 2030 r.

Komisja zachęca wszystkie zainteresowane strony i obywateli do przedstawienia poglądów na temat wzrostu ambicji klimatycznych UE do 2030 r. oraz na temat działań i projektu polityki niezbędnego do bardziej zaawansowanej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ramach europejskiego zielonego porozumienia Komisja przedstawi kompleksowy plan zwiększenia unijnego celu klimatycznego na 2030 r. we wrześniu tego roku. Plan zakłada zwiększenie obecnego celu UE do 2030 r., tj. zmniejszenie o -40% redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu co najmniej -50% i do -55%, w porównaniu do poziomów emisji z 1990 roku.

Komisja zaproponuje również wprowadzenie nowego celu do prawa UE, najpierw poprzez zmianę ostatnio zaproponowanego europejskiego prawa klimatycznego, a następnie poprzez sektorowe wnioski ustawodawcze.

Zmiana obecnego celu na 2030 r. ma doprowadzić UE do stopniowego dążenia do osiągnięcia celu, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r. Pomaga także przyspieszyć i ukierunkować wysiłki transformacyjne od teraz do 2050 r. Ma także zapewnić wiodącą rolę UE w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom .

Zwiększone ambicje klimatyczne wymagają zaangażowania i działania w terenie przez wszystkie sektory gospodarki, obywateli, władze i społeczeństwo obywatelskie. Polityki muszą być opracowywane w sposób odpowiedzialny, biorąc pod uwagę społecznie zrównoważoną, dostępną finansowo, sprawiedliwą i opartą na wiedzy transformację.

W oparciu o kompleksową ocenę wpływu i analizę krajowych planów w zakresie energii i klimatu plan ma na celu czerpać z opinii, opinii i uwag wielu zainteresowanych stron.

Dlatego KE zachęca do udziału w konsultacjach online, w których udział można wziąć tutaj >>

Konsultacje potrwają do 23 czerwca 2020 r.