W Forbes Polska komentarz Marzeny Strzelczak nt. trendów CSR

7 lutego 2020

Dotyczy firmy: Deloitte,

W lutowym numerze magazynu Forbes Polska ukazał się artykuł Pawła Strawińskiego poświęcony koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonemu rozwojowi. Eksperckiego komentarza nt. trendów CSR udzieliła Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Rok 2019 jest pewnym przełomem, na co wskazuje choćby to, co działo się w sferze medialnej. Z naszej analizy wynika, że w zeszłym roku w mediach w Polsce pojawiło się 120 tys. tekstów poświęconych CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonemu rozwojowi. Rok wcześniej było to 70 tys. Ta tematyka pojawia się w różnych formach, niekiedy nawet w postaci memów, ale to wskazuje, że coś się zmieniło. A biorąc pod uwagę choćby to, co się dzieje teraz w Australii, możemy oczekiwać, że obecny rok tylko ten trend pogłębi – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W tekście Pawła Strawińskiego zatytułowanym „Kapitalizm: podejście drugie” ukazała się także wypowiedź Ireny Picholi, członkini zarządu FOB oraz partnera i lidera zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej w firmie Deloitte. Zachęcamy do lektury artykułu, który ukazał się w lutowym wydaniu Forbes Polska.

Źródło: Forbes