Kobiety wracają na rynek pracy dzięki wsparciu Henkla i Fundacji Miejsce Kobiet

20 grudnia 2019

Dotyczy firmy: Henkel Polska,

Już 12 z 20 uczestniczek 9 edycji polskiego projektu aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy” wróciło z sukcesem do pracy. W całym projekcie prowadzonym już od 6 lat wzięło udział 180 kobiet, a 60% z nich ponownie stała się aktywna zawodowo. Ta ważna społecznie inicjatywa została doceniona za granicą i znalazła się w finale konkursu European Excellence Awards 2019.

Statystyki mierzące efektywność projektu aktywizacji zawodowej dla kobiet „W drodze do pracy”, które prowadzimy od początku realizacji programu czyli od 2013 roku, pokazują jego wysoką skuteczność. Ponad połowa uczestniczek programu wraca z sukcesem do zawodowej aktywności. Ten projekt doskonale wpisuje się w politykę różnorodności firmy Henkel, w tym wspierania karier kobiet.

– mówi Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska.

U podstaw sukcesu projektu „W drodze do pracy” leży dokładne zrozumienie potrzeb kobiet pozostających długi czas, co najmniej rok, poza rynkiem pracy. Blisko 3-mięsięczny kurs, w trakcie którego uczestniczki biorą udział między innymi w intensywnym, komplementarnym kursie aktywizacji zawodowej „Spadochron”, pozwala im stopniowo nabierać pewności siebie i odbudowywać wiarę we własne kompetencje i możliwości. Kluczowym elementem programu jest pokonywanie kolejnych wewnętrznych i zewnętrznych barier, narosłych podczas przedłużającego się pozostawania poza rynkiem pracy. Dzieje się tak za sprawą elementów coachingowych kursu, np. indywidualnych sesji z trenerami i psychologami.

– Elementem, który okazał się prawdziwym spoiwem programu „W drodze do pracy” jest wzajemne wsparcie, jakie okazują sobie uczestniczki. Wiele z nich, nawet po kursie, spotyka się nadal, mają grupy wsparcia na Facebooku, dzielą się radami, problemami. To bardzo cenna więź, kapitał społeczny, który procentuje. A nas nic tak nie cieszy jak informacja o tym, że kolejna kursantka znalazła pracę. To motywuje do dalszych działań.

– mówi Agnieszka Kramm, psycholożka i psychoterapeutka, przedstawicielka zarządu Fundacji Miejsce Kobiet, koordynującej projekt.

W ramach każdej edycji projektu „W drodze do pracy” odbywają się także ćwiczenia z autoprezentacji, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, spotkania z doradcą zawodowym, zajęcia z przedsiębiorczości oraz kierunkowe szkolenia zawodowe. Dzięki temu uczestniczki nie mają obaw i decydują się podejmować pracę czasami w zupełnie innym zawodzie, niż przed przerwą. Kilkanaście procent pań, które powróciły na rynek pracy za sprawą programu, zdecydowało się także na otwarcie własnej działalności – taką jak np. spółdzielnia socjalna, sklep z bielizną, doradztwo, działalność edukacyjna bądź artystyczna.

Więcej informacji o projekcie na www.miejscekobiet.pl i www.henkel.pl.