Kategorie Konkursu „Raporty Społeczne”: Najlepszy raport zintegrowany

11 lipca 2018

Jedną z nowości w tegorocznej edycji Konkursu „Raporty Społeczne” jest wprowadzenie osobnej kategorii dla raportów zintegrowanych. To odpowiedź na trendy w zakresie społecznej odpowiedzialności i sprawozdawczości.

Raportowanie zintegrowane z jednej strony łączy wyniki finansowe z informacjami pozafinansowymi, a z drugiej – stanowi zwięzłe podsumowanie tego, w jaki sposób strategia oraz realizowane działania prowadzą do tworzenia wartości. Wsparciem dla firm w przygotowaniu publikacji są na przykład wytyczne opracowane przez International Integrated Reporting Council. Według nich przedsiębiorstwo powinno raportować zagadnienia istotne z perspektywy własnego biznesu. Jednocześnie niezwykle ważny jest dobór odpowiednich wskaźników oraz zdefiniowanie istotności przedstawianych zagadnień. Podobnie jak w raportach społecznych/zrównoważonego rozwoju, w przypadku pominięcia pewnych kwestii, firma powinna wyjaśnić, jakie informacje i dlaczego nie zostały zaprezentowane.

W tegorocznej edycji Konkursu przewidziano specjalną kategorię dla raportów zintegrowanych. Są one ważnym źródłem wiedzy o firmie, zwłaszcza dla potencjalnych inwestorów czy kontrahentów. Pozwalają bowiem prześledzić, w jaki sposób dane przedsiębiorstwo tworzy wartość. Nagrodę za najlepiej sporządzony raport zintegrowany przyzna jury złożone z ekspertów ze świata biznesu, administracji publicznej, edukacji oraz organizacji pozarządowych. Zgłoszone publikacje jurorzy ocenią pod kątem kompletności, wiarygodności oraz komunikacji.

Nabór publikacji trwa do 31 lipca i odbywa się poprzez formularz online dostępny na raportyspoleczne.pl. Raport lub sprawozdanie można zgłosić tylko w jednej spośród kategorii konkursowych. Aktualne informacje o Konkursie Raporty Społeczne” znajdują się na stronie internetowej oraz na Facebooku. Zachęcamy również do śledzenia #ReportingLiveBlog i włączenia się do dyskusji o aktualnościach, wyzwaniach oraz trendach związanych z  raportowaniem niefinansowym w Polsce i na świecie.

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte

Patroni: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Federacja Konsumentów, Giełda Papierów Wartościowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów

Patroni medialni: PAP Biznes, PRoto, kampaniespoleczne.pl, eGospodarka.pl, My Company Polska, EURACTIV.pl, BE.NAVIGATOR, Log4.pl