Kampania 17 Celów na Szczycie Klimatycznym ONZ

6 grudnia 2018

Kampania 17 Celów zostanie zaprezentowana na COP24 jako przykład działań polskiego biznesu na rzecz realizacji Agendy 2030 i przeciwdziałania zmianom klimatu. Prezentacja odbędzie się podczas wydarzenia SDG Global Action Hour: Climate Edition, organizowanego przez ONZ 12 grudnia. CSR Consulting, inicjator Kampanii, realizowanej w partnerstwie merytorycznym z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podsumuje inicjatywy biznesu w 2018 roku oraz ogłosi plany na 2019 rok.

Wydarzenie SDG Global Action Hour: Climate Edition (Globalna Godzina Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju: Edycja Klimatyczna) poświęcone jest inspirującym działaniom, jakie podejmują podmioty z różnych sektorów, budując globalny ruch na rzecz wspierania Celów Zrównoważonego Rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. To wydarzenie towarzyszące COP24. Organizowane jest przez UN SDG Action Campaign, która jest inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ, zarządzaną przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Inicjator Kampanii, CSR Consulting, podczas wydarzenia podsumuje inicjatywy biznesu w 2018 roku oraz zaprezentuje plany na 2019 rok. Zostały one zawarte w publikacji Przewodnik Inspiracji (pobierz publikację >>). Jego premiera miała miejsce 29 listopada 2018 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na konferencji „Cele Zrównoważonego Rozwoju – trudne wybory konsumentów i producentów”.

Podczas konferencji podsumowano tegoroczną edycję Kampanii, która prowadzona była pod hasłem „Nowe Idee”. Podczas cyklu Laboratoriów 17 Celów wypracowane zostały konkretne pomysły na działania firm na rzecz wybranych Celów. Skupiają się na 3 zagadnieniach: inkluzywnym rozwoju gospodarczym, dobrej żywności wspierającej zachowanie zdrowia i zrównoważonych opakowaniach. Wybór kluczowych zagadnień należał do Rady 17, powołanej przy Kampanii grupy ekspertów i ekspertek z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Opracowali oni pierwszą diagnozę kluczowych Celów Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu i wytyczyli priorytetowe kierunki działania w ramach wybranych Celów. Zostały one podczas Laboratoriów 17 Celów przełożone na 33 konkretne pomysły na działania przedsiębiorstw i opisane w Przewodniku Inspiracji.

– Mamy nadzieję, że Przewodnik Inspiracji stanie się dla firm impulsem do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030. Niektóre z zaprezentowanych w nich pomysłów zaczęły być już wdrażane w ramach międzysektorowych inicjatyw – mocno zachęcamy do dołączenia do nich. Jesteśmy przekonani, że umieszczenie Celów Zrównoważonego Rozwoju w strategiach firm jest nie tylko koniecznym krokiem do bardziej trwałego, zrównoważonego rozwoju, ale też otwiera nowe szanse biznesowe i stanowić będzie w przyszłości o przewadze konkurencyjnej – powiedziała Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting.

Do pomysłów, które będą realizowane w 2019 roku, należy m.in. Koalicja 5 Frakcji – pierwszy w Polsce system oznakowania opakowań wskazujący konsumentom w prosty i jasny sposób jak je segregować czy Zrównoważony Łańcuch Dostaw w Praktyce – klub zaangażowanych firm i program edukacyjny w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw.

Celem inicjatorów Kampanii w 2019 roku jest zagwarantowanie, aby jak najwięcej inicjatyw na rzecz Agendy 2030 doczekało się realizacji. Zamierzają też wypracować wraz z Głównym Urzędem Statystycznym wskaźniki mierzenia postępu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju dla biznesu, aby możliwe było systemowe badanie efektywności podejmowanych działań.

Przewodnik Inspiracji – pomysły na działania biznesu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

„Przewodnik inspiracji” to materiał dla firm będący podsumowaniem Kampanii 17 Celów. Publikacja jest przeglądem istotnych zagadnień i przykładów dobrych praktyk firm, które podjęły już działania zmierzające do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przykłady swoich dobrych praktyk zaprezentowali m.in. partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Polpharma, Santander Bank Polska oraz Stena Recycling. W przewodniku znalazły się także komentarze ekspertów. Jednym z nich jest tekst Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zatytułowany „Równość płci. Fundament zrównoważonego świata”.

Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju, korzystając z platformy wiedzy o SDGs na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl >>

Źródło: mat. pras.