Jubileusz 15-lecia Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

14 października 2019

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, ERGO Hestia,

Pierwszy w Polsce nieodpłatny program edukujący o CSR i zrównoważonym rozwoju świętuje 15-lecie swojej działalności. Przez 15 edycji Ligę Odpowiedzialnego Biznesu budowało blisko 300 ambasadorów. Głównymi partnerami jubileuszu zostali partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Bank BNP Paribas oraz ERGO Hestia.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu powstała w kwietniu 2004 roku jako inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i 3 kół naukowych: CSR z Uniwersytetu Łódzkiego, Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie „BOSS” z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz „Stratega” przy Uniwersytecie Gdańskim. Jako projekt edukacyjny buduje nowe kadry menedżerskie. Poprzez różnorodne projekty Liga dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem w kompleksowy sposób wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych między innymi w  obszarach: zarządzanie,różnorodność, miejsce pracy, rynek i konsumenci, społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Ambasadorzy Ligi promują CSR w swoim otoczeniu, monitorują lokalny rynek, prowadzą warsztaty i konferencje  dot. odpowiedzialnego biznesu. Poznają CSR od strony teoretycznej i praktycznej – dzięki spotkaniom z pracownikami firm aktywnych na polu zrównoważonego rozwoju.Mają również szansę na staże w działach odpowiedzialnych za CSR w firmach. Wiedzą zdobytą podczas warsztatów studenci dzielą się w swoich środowiskach akademickich i regionach. Tylko w ciągu ostatniej edycji ambasadorzy przeprowadzili warsztaty promujące CSR dla  2 243 odbiorców. 

– Od 15 lat do programu rekrutowani są aktywni, młodzi ludzie. Podejmują wyzwanie rozwoju tematu CSR w swoich środowiskach i równocześnie współpracy z biznesem. To unikalny program, z jednej strony pozwalający na wzmocnienie kompetencji i wiedzy, z drugiej wspieranie międzyuczelnianej współpracy i zaangażowania. Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program zgodny z misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu: “działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W 2004 roku motywacją do stworzenia programu Ligi było zbudowanie świadomego pokolenia młodych ludzi. Cel był jeden – zainteresować i wypromować ideę CSR wśród polskich studentów. Dziś LOB jest jedynym tego typu bezpłatnym programem edukacyjnym w Polsce.

Firmy, które zostały partnerem obchodów 15- lecia Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, są od dawna związane z programem poprzez angażowanie się w organizację zjazdów dla studentów. Bank BNP Paribas co roku pełni funkcję gospodarza ścieżki tematycznej ,,Zarządzanie a CSR”.

– Wierzymy, że na przedsiębiorstwach, uznawanych za liderów zrównoważonego rozwoju, spoczywa odpowiedzialność nieustannego doskonalenia własnych działań, edukacji rynku, ale również wspieranie kształcenia przyszłych inicjatorów pozytywnych zmian w biznesie. Do nich z pewnością zaliczają się uczestnicy Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Warto podkreślić, że dzielenie się dobrymi praktykami i spotkania ze studentami to także źródło inspiracji do rozwoju naszych projektów z zakresu CSR – mówi Maria Krawczyńska, menedżer ds. CSR w Banku BNP Paribas.

Tradycją Ligi stało się także zakończenie edycji programu w Trójmieście. Gospodarzem ostatniego zjazdu jest bowiem ERGO Hestia, która gości ambasadorów i ambasadorki CSR w swojej siedzibie w Sopocie.

– Czerwcowa edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu w Sopocie to już tradycja. Jest nam niezmiernie miło co roku gościć w naszej firmie młodych adeptów CSR-u. Jesteśmy pewni, że przybliżenie realizowanych przez nas od wielu lat projektów – m.in. z obszaru mecenatu kultury, inkluzywności społecznej i ochrony środowiska – to najlepszy przykład i inspiracja do rozwoju zawodowego w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz źródło dobrych praktyk – wyjaśnia Mario Zamarripa, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w ERGO Hestii.

Program odpowiada zapotrzebowaniu współczesnym wymogom rynku, ponieważ przygotowuje młodych ludzi nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie do działania w określonym obszarze biznesowym i społecznym. Jest to szansa na zdobycie doświadczenia. Fenomenem Ligi jest różnorodność – ambasadorzy pochodzą z różnych kierunków, uczelni czy województw i to dzięki nim Liga Odpowiedzialnego Biznesu edukuje o CSR i zrównoważonym rozwoju młodych ludzi z różnych regionów Polski.

– Polecam LOB każdemu, kto czuje, że poprzez światowy system gospodarczy można kształtować coś więcej, niż tylko poziom zwrotu z kapitału. Dzięki Lidze zrozumie wzajemne oddziaływanie biznesu, społeczeństw i środowiska dużo lepiej niż na studiach, a do tego zdobędzie doświadczenie w pracy projektowej równoważne często kilku latom pracy zawodowej. Nie wspomnę już o solidnej wiedzy i sieci znajomości – nie ma w Polsce lepszego inkubatora „ludzi od sustainability” niż LOB – mówi Marta Kołodziejczak, ambasadorka CSR 13. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Zwieńczeniem obchodów 15-lecia Ligi odpowiedzialnego Biznesu będzie spotkanie dla Alumnów programu, wszystkich dotychczasowych koordynatorów oraz osób, które angażowały się w rozwój projektu. Będzie to okazja do rozmów między innymi na temat tego, jak potoczyły się ścieżki zawodowe ambasadorów i ambasadorek CSR z różnych edycji oraz wspomnień związanych z uczestnictwem w programie. Natomiast w połowie listopada  rozpocznie się rekrutacja do XVI edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.