Jak zmierzyć gospodarkę? Marzena Strzelczak gościnią podcastu „Pulsu Biznesu”

3 października 2020

Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, była gościnią podcastu „Puls Biznesu do słuchania”. W rozmowie z red. Pawłem Sołtysem Marzena Strzelczak mówiła m.in. o ograniczeniach związanych z postrzeganiem PKB jako uniwersalnego wskaźnika gospodarczego.

156. odcinek podcastu „Puls Biznesu do słuchania” poświęcony został wyzwaniom w zakresie wskaźników i narzędzi służących do mierzenia gospodarki. Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zwróciła uwagę, że dotychczas stosowane miary, takie np. PKB, nie uwzględniają chociażby takich obszarów jak nieodpłatna praca kobiet, związana z pełnieniem ról opiekuńczych (pobierz raport FOB „Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce”). Przytoczyła również światowe trendy w zakresie wskaźników opartych także o dane ESG. Wskazała także, że kluczowym tematem staje się także kwestia „śladu technologicznego”.

Gośćmi podcastu byli także Michał Dybuła (główny ekonomista BNP Paribas Bank Polska), Piotr Arak (dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego) oraz Dominik Rozkrut (prezes GUS). Rozmowa z Marzeną Strzelczak rozpoczyna się ok. 43 minuty.

Przejdź do podcastu >>