Jak współpracować ze społecznościami lokalnymi – publikacja FOB na Dzień Wolontariusza

5 grudnia 2018

5 grudnia przypada Dzień Wolontariusza – święto wszystkich osób włączających się w bezinteresowne działania na rzecz innych ludzi, społeczności, środowiska. Przy tej okazji przypominamy publikację  „Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych”, wydaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w grudniu 2017 roku.

Wolontariat pracowniczy staje się coraz popularniejszą formą społecznego zaangażowania biznesu. Jak zatem szukać partnerów społecznych i budować trwałe partnerstwa? W jaki sposób firmy oraz społeczności mogą skutecznie współpracować? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w publikacji „Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych”, wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Pobierz publikację >> „Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych” 

Wolontariat pracowniczy należy do częściej realizowanych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozwala to z optymizmem patrzeć na rozwój tej formy współpracy między biznesem a sektorem społecznym. Wciąż jednak we wzajemnych relacjach pojawiają się liczne trudności. Sposoby na ich przezwyciężanie, a także inne praktyczne wskazówki zawiera najnowsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu: „Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych”. To źródło inspiracji i zbiór dobrych praktyk realizowanych przez partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Układ publikacji odpowiada kolejnym krokom realizacji inicjatyw wolontariatu pracowniczego: od poszukiwania i weryfikacji partnerów, poprzez przygotowanie liderów i wolontariuszy, realizację projektów, aż do procesu podsumowania działań. Opisane dobre praktyki pochodzą ze środowiska biznesowego, ale można je zaadaptować i wdrożyć w każdym podmiocie prowadzącym wolontariat pracowniczy, niezależnie od tego, w którym sektorze funkcjonuje. Także w administracji i sektorze pozarządowym.

Publikacja powstała w ramach Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jest rezultatem „Spotkania w połowie drogi” na temat współpracy ze społecznością lokalną, zorganizowanego w ramach cyklu spotkań o wolontariacie pracowniczym w 2017 roku. Stanowi kontynuację publikacji „Komunikacja a wolontariat”, wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2016 roku. „Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych” to źródło inspiracji, pozwalające poszerzyć swoją wiedzę osobom, które szukają odpowiedzi na pytanie, jak i co robić, by współdziałać skutecznie w ramach wolontariatu pracowniczego. Układ publikacji, odpowiadający cyklowi projektowemu, ułatwia porównanie poszczególnych etapów realizacji inicjatyw. Przedstawione dobre praktyki można zaadaptować i wdrożyć również poza sektorem biznesowym.

Publikacja została zredagowana przez Ewę Wojciechowicz (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), we współpracy z Karolem Krzyczkowskim (Forum Odpowiedzialnego Biznesu).
W prace nad wydaniem zaangażowali się przedstawiciele firm: CEMEX Polska, Grupa TAURON, IKEA Retail, Kompania Piwowarska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Provident Polska, Sanofi, Siemens, T-Mobile Polska i fundacji korporacyjnych: Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Fundacji Orange. Dziękujemy!

źródło: informacja własna