Jak naprawić współczesny kapitalizm? Rozpoczęło się Światowe Forum Ekonomiczne w Davos

22 stycznia 2020

21 stycznia wystartowało kolejne Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. W tym roku spotkanie odbywa się pod hasłem „Interesariusze na rzecz zrównoważonego i spójnego świata”.

Globalni przywódcy będą dyskutowali o wyzwaniach przed jakimi staje współczesny świat. Co znamienne, ryzyka związane ze zmianami klimatu i problemy środowiskowe zdominowały opublikowany przez WEF raport „Global Risk Report 2020” – po raz pierwszy jako 5 głównych ryzyk pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia wskazano właśnie m.in. zagrożenia klimatyczne, katastrofy naturalne czy utratę bioróżnorodności.

O wnioskach dla biznesu płynących z raportu WEF mówiła na antenie TVN24 BiS Irena Pichola, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu >>.

Powrót do kapitalizmu interesariuszy?

Przy okazji szczytu w Davos coraz częściej mówi się także o potrzebie radykalnej zmiany obecnego systemu gospodarczego w stronę kapitalizmu interesariuszy (stakeholder capitalism). Peter Bakker, przewodniczący WBCSD (Światowej Rady Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju), wskazuje na 3 ważne elementy składowe koncepcji kapitalizmu interesariuszy, które są jednocześnie możliwymi sposobami zaangażowania biznesu:

  • ustalone cele, tzw. science-based targets (SBTs) – te dotyczące klimatu mówią jasno o zerowym poziomie emisji netto dwutlenku węgla do 2050 – biznes powinien skupić się więc na tworzeniu rozwiązań dla osiągnięcia tego celu,
  • rekomendacje TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) – rynki finansowe potrzebują lepszych, bardziej porównywalnych i pełnych informacji na temat zmian klimatu. Wspomniana Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem ma na celu rozwiązanie tego problemu w swoich zaleceniach, które mają pomóc przedsiębiorstwom w ujawnieniu ryzyk i możliwości finansowych związanych z klimatem,
  • standaryzacja informacji ESG ujawnianych przez firmy – obecnie zauważalne jest rozdrobnienie kluczowych wskaźników efektywności, ram sprawozdawczości i benchmarków, co utrudnia, a w najgorszym przypadku uniemożliwia, porównywanie informacji publikowanych przez firmy. Jak zauważa Peter Bakker, przewodniczący WBCSD, prace WEF nad standaryzacją ESG powinny być początkiem rewolucji w obszarze raportowania korporacyjnego.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu współpracuje z  World Business Council for Sustainable Development od maja 2009 r. WBCSD to wiodąca, światowa organizacja zajmująca się wspieraniem zrównoważonego rozwoju, na czele której stoją CEOs największych firm świata.

Więcej o triadzie działań, które mają uleczyć współczesny kapitalizm, przeczytać można tutaj >>

Źródło: wbcsd.org