Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju

4 kwietnia 2019

Przez wiele lat podstawowym miernikiem poziomu rozwoju gospodarki i zamożności jej obywateli był Produkt Krajowy Brutto, wskaźnik stworzony jeszcze na początku ubiegłego wieku. Według ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego bardziej aktualnym i reprezentatywnym wskaźnikiem jest Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju.

Opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny „Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju” oparto na 3 filarach, które mierzą obecny dobrobyt, zdolność do kreacji dobrobytu w przyszłości oraz dobrostan wynikający z czynników pozapłacowych. Bazuje na 8 wskaźnikach, będących obiektywnymi statystykami pochodzącymi z baz Banku Światowego oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

Przejdź do publikacji>>>

Źródło: pie.net.pl