Grupa VIVE uhonorowana tytułem Świętokrzyskiego Lidera Ekonomii Społecznej

24 września 2018

Dotyczy firmy: Grupa VIVE,

Grupa VIVE, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w piątek 21 września 2018 r. podczas Gali Ekonomii Społecznej, mającej miejsce w Centrum Kongresowym Targów Kielce, została laureatem konkursu Lider Ekonomii Społecznej. Organizacja otrzymała nagrodę w kategorii Biznes Prospołeczny za utworzenie i działalność podmiotu ekonomii społecznej Fundacja VIVE Serce Dzieciom oraz stworzenie przyjaznych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Podczas gali rozstrzygnięto konkurs Lider Ekonomii Społecznej. Uhonorowano najlepsze samorządy, przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne, które promują postawy prospołeczne. W kategorii Biznes Prospołeczny zostało wyróżniono VIVE Group. Statuetkę oraz dyplom z rąk Piotra Żołądka, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odebrała Dorota Ciołak, Dyrektor Personalna Grupy VIVE oraz Grażyna Jarosz, Prezes Zarządu Fundacji VIVE Serce Dzieciom.

– Nagrodzenie Grupy VIVE tytułem Lidera Ekonomii Społecznej za prospołeczną działalność jest wielkim zaszczytem i wyróżnieniem. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest wpisana w DNA naszej organizacji, jest jednym z jej filarów i wynika z postaw właścicieli Bertusa i Agnieszki Servaas. Cieszymy się, że podejmowane inwestycje społeczne są zauważane, gdyż dobrze przekładają się na biznes. – powiedziała Dorota Ciołak, Dyrektor Personalny Grupy VIVE.

Grupa VIVE została doceniona za stworzenie Fundacji VIVE Serce Dzieciom, której celem jest pomoc dzieciom i młodzieży nie tylko finansowo, poprzez stypendia naukowe, czy środki na leczenie, ale przede wszystkim poprzez przekazanie dobrego przykładu i najważniejszych wartości, które ułatwią im start w dorosłe życie. Fundacja skupia się między innymi na projektach związanych z kształceniem oraz przeciwdziałaniem izolacji społecznej, wspieraniu przedsiębiorczości u dzieci, poradnictwie i doradztwie, kształtowaniu pozytywnych postaw, a także zainteresowaniu aktywnością fizyczną i sportem. Prowadzi szereg projektów resocjalizujących, edukacyjnych oraz sportowych.

źródło: materiały prasowe firmy