Grupa robocza ds. konsumenckich koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

8 października 2018

Na potrzebę realizacji zadań Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju, powołano pięć grup roboczych. Forum Odpowiedzialnego Biznesu będzie odpowiedzialne za koordynacją grupy roboczej dotyczącej spraw konsumenckich.

Ruszyły prace grup roboczych w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od września 2018 roku prace rozpoczyna pięć grup roboczych. Forum Odpowiedzialnego Biznesu podjęło się koordynacji grupy roboczej ds. konsumenckich.

Głównym wyzwaniem postawionym przed grupą roboczą jest zwiększenie świadomości konsumentów indywidualnych w zakresie odpowiedzialnych postaw konsumenckich oraz przedsiębiorstw w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego – Zero Waste. W tym zakresie realizowane będą działania edukacyjne. Grupa robocza przygotuje materiały edukacyjne skierowane zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców, poświęcone zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Bardzo cieszymy się, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu będzie koordynowało grupę roboczą ds. konsumenckich i dziękujemy Ministerstwu za powierzenie nam tego zadania. Temat gospodarki obiegu zamkniętego należy obecnie do najbardziej istotnych zagadnień w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Potrzebujemy rozwiązań, służących planecie, a więc i nam wszystkim. Konieczne staje się wprowadzanie nowego myślenia o cyklu życia produktu, gospodarowaniu surowcami i odpadami, a także promowanie stylów życia przyjaznych środowisku naturalnemu, a dotyczących m.in. oszczędności w zakresie energii, wody czy żywności. Działania edukacyjne pełnią w tym procesie kluczową rolę – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Obok grupy roboczej ds. konsumenckich w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju działają cztery kolejne:

  • Grupa robocza ds. innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR
  • Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni
  • Grupa robocza ds. relacji z osobami świadczącymi pracę
  • Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności administracji

Celem działania Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju jest „poszerzenie debaty na temat istoty CSR dla nowoczesnej i odpowiedzialnej gospodarki zmierzającej w kierunku zrównoważonego rozwoju”. W pracę zespołu i poszczególnych grup zaangażowani zostali przedstawiciele różnych środowisk życia społeczno-gospodarczego. Więcej informacji na temat zespołu TUTAJ.

źródło: informacja własna