Grupa L’Oréal publikuje rezultaty programu zrównoważonego rozwoju za 2016 rok

25 kwietnia 2017

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

Grupa L’Oréal, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, opublikowała raport na temat rezultatów swoich działań zmierzających do zmniejszenia jej śladu środowiskowego. W 2016 roku firma m.in. zmniejszyła emisję dwutlenku węgla w fabrykach i centrach dystrybucyjnych o 67% oraz udoskonaliła 82% swoich produktów pod kątem wpływu na środowisko. 

Opublikowany właśnie raport Grupy L’Oréal o postępach w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju Sharing Beauty With All – Dzielenie się pięknem ze wszystkimi podaje, że Grupa zmniejszyła emisję dwutlenku węgla w fabrykach i centrach dystrybucyjnych o 67%  (w wartościach absolutnych, w porównaniu do poziomu bazowego z 2005 roku). Tym samym Grupa L’Oréal o cztery lata wcześniej zrealizowała swoje zobowiązanie ograniczenia emisji CO2 o 60%, jednocześnie zwiększając produkcję o 29%. Do końca 2016 roku 15 ośrodków przemysłowych Grupy osiągnęło neutralność węglową.

Ten wynik został doceniony przez CDP – niezależną organizację międzynarodową, która zajmuje się oceną działań ekologicznych przedsiębiorstw. Spośród 3000 firm ocenionych w 2016 roku, L’Oréal – jako jedna z dwóch organizacji na świecie – otrzymał ocenę „A”, która oznacza osiągnięcie najwyższego poziomu, w trzech kluczowych dziedzinach: ochronie klimatu, zrównoważonym zużyciu wody i walce z wylesianiem.

Zmiany klimatyczne są faktem i wpływają one na najbardziej wrażliwe elementy naszego łańcucha wartości, na przykład na rolników i producentów niektórych naturalnych składników takich jak masło shea z Burkina Faso czy olejek arganowy z południa Maroko – mówi Alexandra Palt, Chief Sustainability Officer. – Musimy działać natychmiast. Jesteśmy na półmetku naszych ambitnych działań przewidzianych na rok 2020 i planujemy ponownie podwoić nasze starania zmierzające do zmniejszenia śladu środowiskowego i osiągnięcia podjętych celów, w szczególności w zakresie zrównoważonej produkcji i innowacji – deklaruje Palt.

Polskie osiągnięcia

W Polsce w 2016 roku, w porównaniu do roku bazowego 2005, zmniejszono emisję CO2 o 42%, natomiast zużycie wody niezbędnej do wytworzenia jednego produktu o 44%. Zmniejszono także wielkość odpadów w przeliczeniu na produkt końcowy o 39%. L’Oréal Polska planuje wprowadzenie nowych rozwiązań i technologii, które będą służyć jeszcze większemu ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i gazu, co w efekcie znacznie zredukuje emisję CO2. Dzięki inwestycjom w fabryce powstanie również  m.in. nowoczesna stacja recyklingu wody.

Jestem dumna, że udało nam się wprowadzić tak daleko idące zmiany, szczególnie w zakresie emisji dwutlenku węgla. To oczywiście wysiłek wszystkich fabryk i pracowników L’Oréal na całym świecie, również w Polsce. Fabryka Kosmepol stawia sobie równie wysokie wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Naszym celem do 2020 roku jest m.in. zmniejszenie zużycia wody, emisji CO2 oraz ograniczenie odpadów generowanych w całym procesie produkcyjnym o 60% w stosunku do bazowego roku 2005 – komentuje Wioletta Rosołowska, Prezes L’Oréal Polska.

Zrównoważone innowacje

L’Oréal zobowiązał się do ulepszenia profilu środowiskowego lub społecznego 100% swoich produktów do 2020 roku. To zobowiązanie dotyczy wszystkich marek L’Oréal, a 82% produktów wprowadzonych na rynek w 2016 roku (74% w 2015) odnotowało już taki postęp. Niektóre z nowych produktów zaprezentowanych w 2016 roku są biodegradowalne na poziomie ponad 98%.

W Polsce firma wprowadziła na rynek produkty marki L’Oréal Paris Botanicals Fresh Care, które nie zawierają silikonów, parabenów i sztucznych barwników, a dodatkowo ich opakowania są przyjazne środowisku: w 100% pochodzą z recyklingu, a co więcej, mogą być łatwo poddane recyklingowi. Produkty Botanicals Fresh Care mają bardzo dobry profil biodegradacji, są bezpieczne i wszystkie zostały poddane stosownym testom.

Raport o postępach Grupy L’Oréal w zakresie zrównoważonego rozwoju i wszystkie wyniki można znaleźć na stronie: sharingbeautywithall.loreal.com/results.

O programie

Program Sharing Beauty With All został zainicjowany w 2013 roku. Jest on w pełni zintegrowany z całym łańcuchem wartości Grupy, podsumowuje zobowiązania L’Oréal w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2020 roku i odnosi się do wszystkich jego obszarów: od koncepcji produktów aż do ich dystrybucji, włączając w to proces produkcyjny czy pozyskiwanie składników.

Program opiera się na czterech filarach:

·         Zrównoważone innowacje, które zmniejszą ślad środowiskowy produktów i ich receptur;

·         Zrównoważona produkcja, która zmniejszy ślad środowiskowy fabryk i centrów dystrybucyjnych;

·         Zrównoważony rozwój jako działanie na korzyść współpracowników: dostawców i społeczności lokalnych;

·         Zrównoważone wybory, które mają na celu uświadamianie konsumentom, jaki mają wpływ na środowisko i społeczeństwo.

źródło: materiały prasowe firmy