Grupa Chiesi otrzymała certyfikat B Corporation

11 czerwca 2019

Dotyczy firmy: Chiesi Poland,

Firmy o statusie B Corporation spełniają najwyższe standardy podlegającej weryfikacji działalności na rzecz społeczeństwa i środowiska, przejrzystości i odpowiedzialności. Grupa Chiesi otrzymała certyfikat B Corp w uznaniu dla działań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Firma Chiesi ogłosiła, że jest pierwszą grupą farmaceutyczną na świecie, która otrzymała certyfikat B Corporation. Informacja ta została podana przez B Lab, organizację non-profit, która wspiera światowy ruch osób prowadzących działalność gospodarczą dla dobra społeczeństwa. Organizacja B Lab poddała ocenie działalność na rzecz społeczeństwa i środowiska wszystkich 28 podmiotów stowarzyszonych Chiesi na podstawie wskaźnika B Impact Assessment (BIA), najbardziej rozpowszechnionego wskaźnika oceny wpływu firmy na pracowników, społeczeństwo, środowisko i klientów: światowy standard, jak również narzędzie oceny, z którego korzysta ponad 70 000 firm na świecie.

– Przyznanie Certyfikatu B Corporation jest oficjalnym uznaniem naszego długotrwałego zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia człowieka, w sposób odpowiedzialny względem społeczeństwa i środowiska. Certyfikat nie jest punktem końcowym, ale filozofią biznesu, która będzie podstawą naszych wszystkich przyszłych decyzji. Jesteśmy świadomi, że jesteśmy częścią wrażliwego systemu i że nasz sukces zależy od sukcesu samego systemu. Społeczeństwo, lokalna wspólnota, pacjenci, nasi pracownicy i cała Planeta stanowią żywe elementy tego systemu, który musimy chronić i rozwijać – komentuje Ugo Di Francesco, Dyrektor Generalny Grupy Chiesi. 

– Bardzo się cieszymy, że Grupa Chiesi dołącza do grona firm o statusie B Corp. Aby uzyskać certyfikat B Corporation, firma Chiesi musiała wykazać się innowacyjnością. Zdobycie tego wyróżnienia daje Chiesi niepowtarzalną okazję do podnoszenia świadomości na temat ruchu B Corp wśród innych firm w tej branży, a także poza nią. Cieszymy się na współpracę z Chiesi, mając nadzieję na zainspirowanie innych firm do włączenia się w tę inicjatywę – mówi Nathan Gilbert, Dyrektor wykonawczy B Lab w Europie, organizacji non-profit, która nadaje certyfikaty B Corps w Europie.

W wyniku przeprowadzonej oceny, Grupa Chiesi rozpoczęła globalny plan udoskonaleń zintegrowany z Planem Strategicznym Zrównoważonego Rozwoju, aby zwiększyć pozytywny wpływ firmy na społeczeństwo oraz aby umożliwić naturalne włączenie zrównoważonego rozwoju do modelu biznesowego Grupy, co stanowiło podstawę do ubiegania się o certyfikat. Proces ten rozpoczął się w 2018 r. i trwał ponad półtora roku. W ramach tego procesu Chiesi postanowiła zmienić status na Benefit Corporation, nowy innowacyjny status prawny według prawa włoskiego i amerykańskiego. Taki status prawny umożliwia firmom dążenie do uzyskania podwójnego celu: nie tylko wytworzenie wartości dla wspólników, ale także otwarte dążenie do uzyskania korzyści dla ogólnego interesu publicznego, to jest istotnego pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko, ocenianego za pomocą zewnętrznych standardów. Zespół kierowniczy Chiesi współpracował w zakresie zrównoważonej innowacji i dążenia do uzyskania statusu B Corp z zespołem doradczym Nativa, partnerem krajowym B Lab dla Włoch.

Równolegle firma rozpoczęła wewnętrzny program We ACT – We Actively Care for Tomorrow (Aktywnie dbamy o jutro) – przedsięwzięcie, które angażuje całą wspólnotę Chiesi, podnosząc świadomość i kierując postawy i procesy na drogę bardziej zrównoważonego rozwoju.

– W przyszłości będziemy spoglądać na rok 2019 jako na kamień milowy w historii Grupy Chiesi. Wierzymy, że zawsze istnieje lepszy sposób działania, a obecnie bardziej niż kiedykolwiek, wyzwania społeczne i środowiskowe naszych czasów wymagają od wszystkich firm nowych działań i nowego zaangażowania. Firma Chiesi jest gotowa przyjąć taką rolę i w nawiązaniu do naszej historii, odnowić nasze zaangażowanie na rzecz pozytywnego wpływu na ludzi, na społeczeństwo i na naszą planetę. Świętujemy dzisiaj to ważne wyróżnienie dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu i pasji wszystkich pracowników Chiesi – powiedziała Maria Paola Chiesi, stojąca na czele Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Grupy Chiesi.

Źródło: mat. pras.