Globalna Inicjatywa na Rzecz Zatrudniania Młodych Nestle Needs YOUth

23 lipca 2019

Dotyczy firmy: Nestlé Polska,

W swojej nowej globalnej inicjatywie firma Nestlé zamierza do 2030 roku pomóc 10 milionom młodych ludzi na całym świecie w wykorzystaniu możliwości ekonomicznych.

Zatrudnienie jest kluczowym elementem rozwoju społecznego – a zwłaszcza zatrudnienie wśród ludzi młodych. Jednak według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dwóch na pięciu młodych ludzi jest bezrobotnych lub ma pracę, mimo której żyją w ubóstwie. Firma wierzy, że społeczności nie mogą się rozwijać, jeśli nie oferują przyszłości młodszym pokoleniom. Dlatego Nestlé chce pomóc młodym ludziom rozwijać ich umiejętności, żeby mogli znaleźć pracę lub stworzyć własną firmę. Pomoże to w budowaniu dobrze prosperujących, prężnych społeczności i wesprze Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Rozwijająca się młodzież pomaga również firmie. Młodzi ludzie – pracownicy firmy utrzymują dynamikę i konkurencyjność Nestlé, rolnicy uprawiają potrzebne surowce, a przedsiębiorcy pomagają docierać na nowe rynki.

Inicjatywa na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth została ogłoszona w 2013 r. Z kolei w 2017 została ona rozszerzona, aby objąć cały łańcuch wartości – od operacji i logistyki po rolnictwo i innowacje. W ten sposób wspiera się realizacja celu firmy, aby pomóc 10 milionom młodych ludzi na całym świecie w wykorzystaniu możliwości ekonomicznych do 2030 roku.
Firma skupia się na trzech kluczowych obszarach:

  • Zatrudnienie i możliwość zatrudnienia
  • Przedsiębiorczość sektora rolniczego rolnictwie
  • Przedsiębiorczość

Firma pomaga młodym ludziom zdobyć umiejętności, których potrzebują, aby rozwijać się w przyszłym miejscu pracy oferując praktyki i staże, a także szansę zatrudnienia. Zapewniając praktyki i staże oraz zatrudniając młodych ludzi firma pomaga zdobyć im umiejętności niezbędne do rozwoju w przyszłym miejscu pracy.

Do 2020 r. firma zobowiązała się do:

  • Zaoferowania 45 000 do 50 000 praktyk zawodowych i staży na całym świecie
  • Zapewnienia co roku 20 000 do 25 000 szans zatrudnienia młodym ludziom poniżej 30 roku życia
  • Organizowania warsztatów „Gotowości do pracy” dla młodych ludzi na całym świecie
  • Ściślejszej współpracy z partnerami zewnętrznymi, aby zmotywować ich do przyłączenia się do firmy i zwiększenia wpływu inicjatywy na zewnątrz

Rolnictwo

Firma szkoli i umożliwia młodym rolnikom zdobycie niezbędnej wiedzy, umiejętności i rozwijania ducha przedsiębiorczości w celu zrównoważonego zarządzania swoimi „przyszłymi” gospodarstwami. Nestlé pomaga następnym pokoleniom rolników, wspierając ich w zwiększaniu zysków z upraw i stawaniu się liderami w swoim sektorze.

Obecnie jest mniej niż 5% rolników na świecie poniżej 35 roku życia. Miejsca pracy w rolnictwie przyciągają coraz mniej młodych ludzi w czasach, gdy liczba ludności na świecie gwałtownie rośnie. W 2012 r. w Nestlé rozpoczął się program skierowany do przedsiębiorców z sektora rolniczego, aby pomóc młodym rolnikom rozwijać swoje umiejętności poprzez „Farmer Connect”. Dzięki temu programowi pozyskują się materiały rolnicze bezpośrednio od około 685 000 rolników.

Przedsiębiorczość 

Młodzi przedsiębiorcy potrzebują wszelkiego wsparcia, jakie mogą uzyskać – ich wizja, produkty i usługi mogą mieć moc zmiany świata na lepsze. Firma identyfikuje talenty biznesowe młodych ludzi i pomaga im rozpocząć i rozwinąć własną działalność. Przedsiębiorcy to nie tylko innowatorzy, którzy pomogą znaleźć rozwiązania dla przyszłych wyzwań biznesowych, ale także pomogą dotrzeć do nowych rynków i konsumentów w zrównoważony sposób.

Działalność jest realizowana poprzez inicjatywy takie jak „Mój własny biznes” Nescafé lub Akcelerator Inwestycji Społecznych – aby pomóc młodym przedsiębiorcom społecznym uzyskać dostęp do finansowania.

Dowiedzieć się więcej na ten temat można w raportach na stronie internetowej.

Sprawdzić aktualne oferty pracy w Nestlé można przez stronę internetową.

Źródło: mat. pras.