Gdańska premiera Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”

29 maja 2019

Dotyczy firmy: Grupa LOTOS,

Pierwsze w tym roku regionalne ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” odbyło się w Gdańsku, 29 maja w Sky Club Olivia Business Centre. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partnerem była Grupa LOTOS.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy przegląd działań CSR za dany rok. W ostatniej edycji swoje działania zgłosiło 229 firm, a łącznie raport zawiera 1549 przykładów inicjatyw. Podczas premiery raportu w Gdańsku zawartość publikacji zaprezentowali oraz przeprowadzili warsztat na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podczas spotkania Brygida Ślabska, Dyrektor ds. Zakupów w Grupie LOTOS przybliżyła dobre praktyki dotyczące odpowiedzialnej współpracy z dostawcami.  Spółka w trosce o doskonalenie relacji ze swoimi kontrahentami stworzyła portal „Dla dostawców”. Zawiera on wszelkie pomocne informacje i dokumenty adresowane do podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy lub już będących kontrahentami firmy, m.in. Kodeks etyczny Grupy LOTOS czy opis zasad współpracy z kontrahentami. Na portalu zamieszczone są także najczęściej wykorzystywane w relacjach z kontrahentami dokumenty, ponadto dostawcy mogą znaleźć informacje przydatne we współpracy z Grupą LOTOS, np. dotyczące faktury elektronicznej czy też klauzule CSR.

Udział w wydarzeniu wzięło około 40 osób, w tym przedstawiciele firm z regionu Pomorza, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, mediów oraz inne osoby z otoczenia biznesu.

O Raporcie za rok 2018

W tegorocznej odsłonie publikacji zarówno pod kątem liczby zgłoszonych praktyk, jak i liczby firm nastąpił wzrost na poziomie 30 proc. To jednocześnie kolejny rekord w wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raporcie.

POBIERZ RAPORT >>

1549 to łączna liczba praktyk przyjętych do najnowszej, 17. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (zgłoszonych przez 229 firm). Na sumę działań firm składają się praktyki nowe – zgłoszone do raportu po raz pierwszy, w tym roku 826 (poprzednia edycja: 639) oraz praktyki długoletnie, czyli te, które były zgłoszone do poprzednich edycji raportu, ale były realizowane również w 2018 roku; w tym roku praktyk długoletnich jest 723 (poprzednia edycja: 551). Autorzy raportu odnotowują również wzrost w liczbie firm z sektora małych i średnich, która zwiększyła się o 10 – do poziomu 60 organizacji. Najliczniej reprezentowane w Raporcie branże to: finanse (32 firmy), usługi (31 firm), handel (22 firmy), FMCG (21 firm).

Z roku na rok z coraz większym zainteresowaniem i radością patrzymy na rosnącą liczbę zgłoszeń inicjatyw i działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do naszego raportu. Jego regionalne ogłoszenia dają nową przestrzeń do ich prezentacji i omówienia, pokazania pozytywnego wpływu biznesu w Polsce. Bardzo dziękuję firmie LOTOS za otwartość i motywację do wspólnego działania na rzecz CSR lokalnie, ale i w całej Polsce – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Źródło: inf. własna