Fundacja i klub VIVE w organizowały imprezę sportową dla dzieci w Złotej

17 maja 2019

Dotyczy firmy: Grupa VIVE,

Sport po godzinach lekcyjnych, bez wpisu oceny do dzienniczka, ma wielu fanów. Szkolne Kluby Sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. W piątek w Złotej opodal Pińczowa 400 uczniów uczestnicząc w SKSonTour poznawało nowe formy aktywności oraz poddawało się testom sprawności fizycznej.

Fundacja VIVE Serce Dzieciom i Klub Sportowy PGE VIVE Kielce wyłączyły się do tej imprezy. Pan Maciej Czerwiec, kiedyś zawodnik, dzisiaj specjalista ds. marketingu sprawdzał, kto osiągnie największą szybkość rzutu w piłce ręcznej, kto będzie najbliżej wyniku Karola Bieleckiego, którego rekord wynosił 120 km/h.

Prezes Fundacji Pani Grażyna Jarosz też poddała się tej trudnej próbie, ale z czynnymi zawodnikami nie miała szans. Za to rozdawała wspólnie z Panem Maciejem ufundowane przez Fundację nagrody dla najlepszych. Nad całością imprezy czuwała Pani Magda Ustianowska z Instytutu Sportu i Pan Marek Purchla, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Złotej.

Źródło: mat. pras.