Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło współpracę z Uniwersytetem SWPS

10 kwietnia 2019

Dotyczy firmy: ArcelorMittal Poland, BNP Paribas Bank Polska, Grupa Orlen, Grupa Raben, LafargeHolcim, LPP, Orange Polska, PKN Orlen, Provident Polska, PZU, Stena Recycling,

W ramach kierunku Zarządzanie i Przywództwo, realizowanego przez Uniwersytet SWPS, eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firm skupionych w Programie Partnerstwa FOB, poprowadzą zajęcia poświęcone tematowi „Zrównoważonego rozwoju”. To efekt współpracy podjętej przez uczelnię i stowarzyszenie.

Przedmiot studiów podyplomowych pt. „Zrównoważony rozwój” jest elementem programu kierunku Zarządzanie i Przywództwo Uniwersytetu SWPS. Studentkami i studentami są osoby pracujące, ale też kontynuujące naukę, w różnym wieku. Na program przedmiotu składają się następujące tematy: wprowadzenie do teorii zrównoważonego rozwoju, dialog z interesariuszami, strategiczne podejście do CSR; omówienie poszczególnych obszarów tj. zarządzanie, pracownicy, środowisko, zaangażowanie społeczne, klienci, innowacje społeczne i nowe modele biznesowe. Zgodnie z założeniem kierunku podczas zajęć wykorzystywane są różne formy, zarówno wykłady, jak i mocniej angażujące formy: warsztaty czy case study konkretnych organizacji, dyskusje z zaproszonymi gośćmi, praktykami zrównoważonego rozwoju.

Głównymi wykładowczyniami przedmiotu „Zrównoważony rozwój” będą Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Monika Kulik, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu i ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Orange Polska. W zajęciach udział wezmą również przedstawiciele firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu, aby na podstawie dobrych praktyk wyjaśniać studentom, kwestie związane z wdrażaniem CSR. Dodatkowo, studenci i studentki w ramach zaliczenia przedmiotu będą pracować nad stworzeniem strategii wybranych obszarów zrównoważonego rozwoju dla konkretnych organizacji: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz GOPR.

– Rozwój CSR wymaga łączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej. Bardzo cieszymy się z możliwości współpracy z Uniwersytetem SWPS i włączenia tematu zrównoważonego rozwoju i CSR do kształcenia w ramach kierunku „Zarządzanie i Przywództwo”. Świat nie zmieni się na lepsze bez zrozumienia znaczenia tych idei przez liderów biznesu i podjęcia przez nich osobistej odpowiedzialności. Tak więc decyzja Uniwersytetu SWPS to ważny i bardzo potrzebny krok w upowszechnianiu standardów odpowiedzialnego biznesu w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W realizację części praktycznej zaangażowane zostały następujące firmy partnerskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu: ArcelorMittal Poland, BNP Paribas Bank Polska, Grupa Raben, LafargeHolcim, LPP, Orange Polska, PKN ORLEN, Provident Polska, PZU, Stena Recycling.

– Tematyka zrównoważonego rozwoju jest bardzo istotnym punktem w edukacji przyszłych menedżerów i liderów. Można śmiało powiedzieć, że to zagadnienie, które stało się nieodłącznym elementem spotkań zarządów. Nic dziwnego. Wszyscy wiemy, że biznes ma w tej sprawie wiele do powiedzenia i zrobienia. Cieszę się bardzo, że nasi studenci będą mogli uczyć się od ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jestem pod wrażeniem, z jakim zaangażowaniem i rozmachem nasz partner podszedł do tej współpracy – komentuje Adam Kowalik, kierownik kierunku Zarządzanie i Przywództwo na Uniwersytecie SWPS.