FOB wraz z partnerami przystąpił do Partnerstwa na rzecz SDGs

7 grudnia 2017

6 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. „SDG17: Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju”. W czasie spotkania 24 podmioty dołączyły do Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs, wśród nich znalazło się także Forum Odpowiedzialnego Biznesu i trzech partnerów stowarzyszenia – Carrefour Polska, Stena Recycling i Siemens sp. z o.o.

Foto: B.Kosiński/MR

Celem wydarzenia było podkreślenie roli wielosektorowego partnerstwa na rzecz efektywnej realizacji celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs) w Polsce.  Była to także okazja do kontynuacji Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs w Polsce, zainicjowanego przez Ministerstwo Rozwoju w czerwcu br. i przystąpienia do niego kolejnych sygnatariuszy, a także złożenia indywidualnych zobowiązań, wpisujących się w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju.

Z upoważnienia zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu podpis pod porozumieniem złożyła Agnieszka Siarkiewicz, menedżerka promocji i komunikacji FOB.

Agenda 2030 w Polsce

Polska postrzega Agendę 2030 jako uniwersalną mapę drogową i równocześnie szansę do dokonania zmian w kraju, regionie i świecie, jak również do wspólnego działania w efektywny sposób, kreowania synergii, zwiększania wpływu na zrównoważony rozwój. Poczucie wspólnej odpowiedzialności za powodzenie przemian społeczno-gospodarczych jest kluczowe dla budowy trwałych podstaw rozwoju kraju.

Za koordynację wdrażania Agendy 2030 na poziomie krajowym odpowiada Ministerstwo Rozwoju. Dokument wskazuje kierunek działań dla państw na rzecz kształtowania polityki rozwoju, zapewniającej spójność społeczną i gospodarczą z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym.

Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Rozwoju.

źródło: Ministerstwo Rozwoju, Foto: B.Kosiński/MR