FOB rekompensuje ślad węglowy Targów CSR

3 lipca 2018

12 kwietnia na PGE Narodowym odbyły się  7. Targi CSR, czyli największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizując wydarzenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu starało się maksymalnie ograniczać koszty środowiskowe, a zgodnie z deklaracją rekompensuje wpływ na środowisko po jego zakończeniu. Za zbiór danych odpowiadała firma Diaphane Software, a za obliczenia śladu węglowego odpowiadała firma Bureau Veritas Polska.

Obliczenia prowadzone przez Bureau Veritas podczas Targów CSR uwzgledniły emisje GHG (greenhouse gases) powstałe w związku z:

  • transportem towarów, materiałów i osób na potrzeby wystawców, organizatorów;
  • zużyciem energii elektrycznej i cieplnej podczas wydarzenia i w fazie przygotowań;
  • wytworzeniem zużytych materiałów;
  • innymi źródłami emisji.

Każdy wystawca otrzymał informację nt. wielkości śladu węglowego powstałego w wyniku udziału jego organizacji w Targach CSR.

POBIERZ WYNIKI >>

Ślad węglowy Targów został zrekompensowany poprzez wsparcie projektu „Safe Water Access in Rwanda„, realizowanego przez organizację CO2Balance. 
CO2Balance współpracuje z lokalnymi grupami i organizacjami pozarządowymi z Rwandy, aby zapewnić dostęp do bezpiecznych zasobów, czystej wody, poprzez naprawę starych, zniszczonych odwiertów. Bieżący program konserwacji, wraz z uzdatnianiem wody i szkoleniem w zakresie higieny, zapewnia bezpieczne i stabilne zaopatrzenie społeczności w wodę.

CZYTAJ WIĘCEJ…

źródło: informacja własna