FOB poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora/Koordynatorki projektów lub Menedżera/Menedżerki projektów

20 listopada 2019

Forum Odpowiedzialnego Biznesu poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora/Koordynatorki projektów lub Menedżera/Menedżerki projektów.

Opis stanowiska:

 • budowanie i podtrzymywanie relacji z firmami partnerskimi, administracją publiczną, środowiskiem akademickim i NGO,
 • dbanie o bieżącą komunikację we współpracy z działem promocji i aktywność w różnych obszarach zaangażowania i działalności FOB,
 • organizacja merytoryczna i logistyczna projektów FOB, w tym Targów CSR, konferencji o CSR, szkoleń, warsztatów itp.,
 • udział w projektach badawczych,
 • prowadzenie spotkań/szkoleń/warsztatów,
 • tworzenie tekstów na portal i do publikacji FOB, wystąpienia publiczne.

Oczekiwania:

 • umiejętność tworzenia i zarządzania projektami,
 • doświadczenie we współpracy z biznesem oraz w nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji partnerskich,
 • ukończone studia wyższe i min. 3-5 lat doświadczenia zawodowego,
 • umiejętności interpersonalne i organizacyjne,
 • udokumentowana wiedza z obszaru CSR,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane:

 • znajomość III sektora.

Oferujemy:

 • pracę w profesjonalnej i przyjaznej organizacji pozarządowej współpracującej szeroko  z biznesem,
 • możliwości rozwoju zawodowego, dostęp do wiedzy i doświadczenia teoretyków i praktyków CSR w Polsce i na świecie,
 • możliwość współpracy z firmami realizującymi politykę odpowiedzialnego biznesu,
 • elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, budżet szkoleniowy, pakiet opieki medycznej, dodatkowe dni urlopu uzależnione od stażu pracy, możliwość skorzystania z dni wolnych przeznaczonych  na wolontariat pracowniczy,
 • wynagrodzenie 5.000 zł – 7.000 zł brutto / m-c, w zależności od doświadczenia.

Warunki pracy: praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo, umowa o pracę, rozpoczęcie pracy w możliwie krótkim terminie, najpóźniej 1 stycznia 2020 r.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Budynek, w którym mieści się siedziba Forum Odpowiedzialnego Biznesu, nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

 Życiorys z powyższą klauzulą prosimy przesyłać do 2 grudnia 2019 r. na adres:  rekrutacja@fob.org.pl

 W sprawie rozmów kwalifikacyjnych skontaktujemy się z wybranymi osobami.