FOB na spotkaniu Konsorcjum EU Talent

12 marca 2018

Podczas drugiego Spotkania Konsorcjum EU Talent kluczowi interesariusze oraz partnerzy koordynujący projekt w swoich krajach dyskutowali o głównych osiągnięciach i wyzwaniach oraz tym, co jeszcze nastąpi. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest koordynatorem EU Talent w Polsce.

Odwiedź stronę EU Talent >> 

Spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji koordynujących projekt z całej Europy, zaowocowało nowymi pomysłami, dało lepszy ogląd sytuacji w projekcie na poziomie krajowym i pomogło zidentyfikować kroki w ostatniej fazie projektu.

Czym jest EU Talent? 

EU Talent to dwuletni program finansowany przez Komisję Europejską a koordynowany przez CSR Europe (w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Jego celem jest wsparcie firm z sektora MŚP w podniesieniu jakości oferowanych przez nich praktyk zawodowych w 12 krajach Europy poprzez:

  • Kampanię online na poziomie krajowym i europejskim;
  • Stworzenie sieci, w której kluczowi interesariusze mogą dzielić się wiedzą i inspirować wymianę dobrych praktyk;
  • Program pilotażowy oferujący “szyte na miarę” wsparcie wybranej grupie 100 małym i średnim przedsiębiorstwom.

Dotychczasowe efekty

  • Kampania online dotarła do ponad 50 000 MŚP w 12 krajach,
  • 150 MŚP skorzystało z narzędzia online, które pomogło zidentyfikować obszary, które należy poprawić, by podnieść jakość oferowanych praktyk,
  • Zebrano ponad 50 dobrych praktyk
  • Ponad 90 MŚP otrzymało “szyte na miarę” raporty, które mają wesprzeć ich pracę nad podniesieniem jakości praktyk.

 Następne kroki

  • Każdy z partnerskich krajów opracuje rekomendacje w formie raportu, by podzielić się obserwacjami ze swojego kraju.
  • Pięć krajów wysokiego zaangażowania (Polska, Czechy, Francja, Włochy i Hiszpania) zorganizuje warsztat, by dyskutować o postępie, dzieleniu się dobrymi praktykami i wzmacnianiu możliwości MŚP do organizowania praktyk zawodowych.

W Polsce ten warsztat odbędzie się 12 kwietnia na Stadionie PGE Narodowym podczas 7. Targów CSR.

Czytaj więcej o Targach CSR >>

  • CSR Europe zorganizuje w 2018 roku EU Policy Workshop, by podzielić się efektami projektu z decydentami i kluczowymi interesariuszami. (To bym wywaliła)

Ciągle zachęcamy małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w projekcie. Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach, korzystanie z narzędzia online oraz przesyłanie nam dobrych praktyk, które pojawią się m.in. w mediach społecznościowych Forum Odpowiedzialnego Biznesu i na europejskiej stronie projektu.

CZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKCIE EU TALENT >>

eutalent.org