Fiat Chrysler promuje używanie samochodów elektrycznych

26 czerwca 2019

Dotyczy firmy: Fiat Chrysler Automobiles,

FCA podpisał umowy o współpracę na rzecz nowych rozwiązań w dziedzinie e-mobilności. Dzięki tej współpracy klienci FCA zyskają dostęp do innowacyjnych rozwiązań i usług w zakresie ładowania i będą mogli ładować akumulatory swoich pojazdów w godzinach pracy.

Fiat Chrystler stawi na e-mobilność. Skutkiem takiej polityki jest podpisanie umów na rzecz popularyzacji i rozwoju kultury samochodów elektrycznych.  Współpraca firmy z Grupą Energie daje możliwość w ciągu kolejnych 2 lat zainstalowania ok. 700 stacji ładowania samochodów elektrycznych przy fabrykach, biurach i centrach B+R we Włoszech, a również na parkingach dla pracowników, dzięki czemu będą oni mogli ładować akumulatory swoich pojazdów w godzinach pracy. Ponadto firma uruchomi program pilotażowy rozwoju nowych usług i rozwiązań z zakresu ładowania. Wraz z partnerami FCA będzie  kontynuować działania szkoleniowe i elektryfikacyjne w obrębie sieci dealerskiejna terenie Europy. Opracowano już specjalne programy szkoleniowe dla pracowników sprzedaży oraz pozostałego personelu w sieci dealerskiej FCA.

Źródło: mat. pras.