#EUtalent wspiera firmy i stażystów

12 lipca 2017

Forum Odpowiedzialnego Biznesu koordynuje w Polsce projekt finansowany przez Erasmus+: „EU Talent. Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth”. Celem projektu jest wsparcie firm, które zatrudniają stażystów i praktykantów, aby wykorzystywały ich pracę możliwie efektywnie i dla obopólnej korzyści. Działania otwarte są także na przedsiębiorstwa, które jeszcze nie przyjmowały stażystów, a chciałyby zacząć to robić.

Firmy z sektora MŚP zgłaszające się do projektu mogą uczestniczyć w webinariach, otrzymują dostęp do narzędzi, dowiadują się również o korzyściach jakie może odnieść z zatrudniania stażystów.

W ramach projektu firmy mogą także przeprowadzić autodiagnozę poziomu oferowanych przez siebie programów praktyk zawodowych przy użyciu specjalnie przygotowanego, darmowego narzędzia dostępnego już online po polsku.

Narzędzie jest dostępne na oficjalnej stronie projektu: https://www.eutalent.org/csr-europe-survey/

Darmowe narzędzie online, przygotowane w ramach projektu EU Talent pomaga firmom zbadać jakość i efektywność oferowanych staży i praktyk zawodowych, umożliwia anonimowe porównanie z innymi firmami, zidentyfikowanie mocnych i słabych stron, wypracowanie skutecznych rozwiązań poprawiających sytuację.

Projekt  EU Talent  (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth), dofinansowany jest przez Komisję Europejską. Realizuje go 13 organizacji z 12 krajów Europy a całość koordynowana jest przez CSR Europe. Zakończy się w sierpniu 2018 roku.