Działania Stena Recycling w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa

31 marca 2020

Dotyczy firmy: Stena Recycling,

Stena Recycling stale monitoruje rozwój sytuacji związanej z pojawieniem się koronawirusa, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym oraz postępuje zgodnie z zaleceniami i wytycznymi odpowiednich władz.

Jak podkreśla firma, bezpieczeństwo pracowników i klientów jest priorytetem. Powołano sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i współpracuje z zespołem zarządzającym Stena Recycling. Celem jest dbałość o bezpieczeństwo pracowników, prowadzenie działalności oraz utrzymanie wysokiego poziomu usług dla klientów.

Wśród działań i zaleceń są m.in.:

  • Rezygnacja z podróży służbowych do obszarów ryzyka i zalecenie, aby w ogóle unikać podróży zagranicznych. Firma promuje korzystanie z alternatywnych możliwości organizacji spotkań, takich jak spotkania online, telekonferencje itp.
  • Pracownicy, którzy przebywali na obszarach ryzyka muszą pozostać w domu / pracować w domu przez co najmniej dwa tygodnie.
  • Konsultanci, kontrahenci i dostawcy, którzy przebywali na obszarach ryzyka nie mogą wykonywać pracy w ramach działalności Stena Recycling przez co najmniej dwa tygodnie.
  • Nie są realizowane wizyty studyjne w oddziałach firmy.
  • Pracownicy, którzy źle się czują lub wykazują objawy infekcji pozostają w domach.
  • W przypadku objawów, które można powiązać z koronawirusem, pracownicy powinni niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.
  • Wszyscy pracownicy otrzymali odpowiednie informacje dotyczące zachowania higieny rąk, kichania i kaszlu w zgięcie ramienia oraz unikania dotykania ust, nosa i oczu.

Szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych przez Stena Recycling dostępne są tutaj >>