Dobre praktyki szczęścia – raport

12 marca 2018

Raport Global Happiness Policy Report (Raport Globalnej Polityki Szczęścia) zawiera pierwsze efekty działań Globalnej Rady Szczęścia, której celem jest zbieranie najlepszych praktyk w zakresie polityki dotyczącej szczęścia. Jako publikacja towarzysząca do „World Happiness Report” (WHR) – poświęconej temu, które kraje i dlaczego, są szczęśliwe – Raport pomaga wypełnić lukę, w jaki sposób pomóc krajom rozwiniętym w nauce o szczęściu i zastosowaniach politycznych. Raport został przedstawiony na Światowym Szczycie Rządowym (World Government Summit), które odbyło się w Dubaju w dniu 10 lutego 2018 r.

Po wprowadzeniu i ogólnej syntezie tematu przygotowanej przez profesora Johna Helliwella, raport na temat polityki dostarcza wyniki prac sześciu zespołów ekspertów. Sześć rozdziałów tematycznych dzieli się na dwie grupy po trzy rozdziały. Rozdziały w pierwszej grupie koncentrują się na najlepszych praktykach dotyczących polityki na rzecz szczęścia na poziomach rządowych i regionalnych, a dotyczących zdrowia, edukacji i zatrudnienia. Rozdziały w drugiej grupie odnoszą się do zagadnień przekrojowych, które mogą zainteresować różnorodne instytucje: osobiste szczęście, miasta i mierniki.

Raport zawiera następujące rozdziały:

  • Dobre zarządzanie w 21 wieku – Jeffrey Sachs
  • Globalna synteza polityki szczęścia 2018 – Johna Helliwella
  • Choroba psychiczna niszczy szczęście i nie ma kosztów leczenia – Richarda Layarda
  • Pozytywna edukacja – Martin Seligman i Alejandro Alder
  • Praca i dobre samopoczucie: globalna perspektywa – Jan Emmanuel De Neve
  • Dobre samopoczucie społeczne: badania i polityka Ed Diener i Robert Biswas-Diener
  • Szczęśliwe miasta w inteligentnym świecie autorstwa Aishy Bin Bishr
  • Doświadczenia krajów z dobrym samopoczuciem i miarą szczęścia przez Martine Durand

Pobierz raport >>

Wszelkie pytania dotyczące mediów prosimy kierować na adres info@happinesscouncil.org