Dobre praktyki PGE w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

21 kwietnia 2020

Dotyczy firmy: PGE Polska Grupa Energetyczna,

Najnowszy raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” prezentuje 51 dobrych praktyk CSR realizowanych przez PGE Polską Grupę Energetyczną. W tegorocznej edycji raportu opracowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Grupa PGE koncertuje się na dobrych praktykach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła, kwestiami środowiskowymi oraz jakością obsługi klienta.

W tegorocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zaprezentowanych zostało w sumie 51 dobrych praktyk CSR realizowanych przez PGE Polską Grupę Energetyczną w 2019 roku, w tym 42 praktyki długoletnie i 9 nowych. Wyróżnione przez FOB praktyki są potwierdzeniem tego, jak dużą wagę PGE przywiązuje do rozwijania koncepcji zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. Szczególny nacisk Grupa kładzie na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta, ochronę środowiska w toku prowadzonej działalności, prowadzenie biznesu w sposób etyczny oraz dbałość o pracowników, między innymi poprzez zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Jest przeglądem aktywności firm w zakresie CSR oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w Polsce. 18. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” została opublikowana 16 kwietnia 2020 r.

W tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” łącznie opublikowanych zostało 1 696 dobrych praktyk, zgłoszonych przez 214 firm. Najliczniej reprezentowanymi branżami w raporcie są: finanse, usługi oraz handel.

Przedstawione w raporcie dobre praktyki zaprezentowane zostały w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ w 2015 roku. Najwięcej działań wspiera realizację celu 4. „Dobra jakość edukacji” i celu 3. „Dobre zdrowie i jakość życia”. W tym roku można zauważyć znaczący, bo aż 60 proc. wzrost liczby praktyk realizowanych w ramach celu 12. „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”, co jest związane z istotnymi z perspektywy najnowszej edycji raportu kwestiami środowiskowymi.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 5 lat, a swoją pierwszą dobrą praktykę opublikowała w 2009 roku. Cele Zrównoważonego Rozwoju Grupa PGE realizuje od momentu ich ogłoszenia przez ONZ.

Pobierz #Raport2019 w wersji PDF >> http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/

Źródło: mat. pras.