Dobre praktyki Kompanii Piwowarskiej po raz kolejny uwzględnione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

15 kwietnia 2019

Dotyczy firmy: Kompania Piwowarska,

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. W publikacji opracowanej przez FOB opisano ponad 1500 praktyk biznesowych. W raporcie znalazło się sześć długoletnich i cztery nowe praktyki Kompanii Piwowarskiej – dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wolontariatu pracowniczego, odpowiedzialnej konsumpcji oraz działań proekologicznych.

Wśród wyróżnionych praktyk Kompanii Piwowarskiej, w 17. Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazły się: program „Postaw na Ruch”, promujący aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia oraz wspierający organizacje społeczne; program „Sprawdź Promile”, propagujący odpowiedzialną konsumpcję alkoholu, akcja Szlachetna Paczka, od lat gromadzącą rekordową liczbę wolontariuszy KP. Pozostałe trzy wyróżnione programy dotyczyły działań na rzecz środowiska; były to Strefa EKO na festiwalu Pol’and’Rock, program „Bądź Bardziej Spostrzegawczy”, nakierowany na wykształcanie wśród pracowników kultury bezpieczeństwa oraz program „Świadomy Kierowca KP”, którego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników pojazdów służbowych.

W tegorocznej edycji raportu przeczytać można także o tym, że w ubiegłym roku Kompania Piwowarska włączyła do wskaźników monitorujących realizację strategii zrównoważonego rozwoju wskaźnik weryfikujący wielkości wynagrodzeń ze względu na płeć – monitoring równości płac kobiet i mężczyzn. Tego rodzaju analizy były już prowadzone w firmie w oparciu o własne zasoby, ale od 2018 roku są one realizowane z wykorzystaniem zewnętrznego narzędzia informatycznego przygotowanego przez Instytut Badań Strukturalnych. Pozostałe trzy nowe praktyki to program grantowy Lech Starter wspierający lokalne inicjatywy oraz dwie akcje w ramach wolontariatu pracowniczego – „Pracownicy KP dla bezdomnych zwierząt” i „KP dla Centrum Praw Kobiet w Gdańsku”.

– Dobre praktyki KP zostały po raz kolejny zostały docenione przez FOB, co stanowi najlepszy dowód na to, jak poważnie traktujemy nasze zobowiązanie, by prowadzić biznes w sposób odpowiedzialny. W centrum naszych działań zawsze jest człowiek – pracownik, konsument, klient czy wreszcie cała społeczność lokalna. Edukujemy, wspieramy, ale przede wszystkim wyposażamy naszych interesariuszy w narzędzia, które pozwalają dbać o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie – podsumowuje Grzegorz Adamski, menadżer ds. Public Affairs i Zrównoważonego Rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Źródło: mat. pras.