Dobre domy zmieniają życie ludzi. Castorama powołała Fundację GoodHome

12 grudnia 2019

Dotyczy firmy: Castorama,

Dobry dom jest niezbędny dla ludzkiego życia, godności, zdrowia i szczęścia. Dla wielu osób nawet taka przestrzeń wydaje się być nieosiągalnym marzeniem. Dlatego Castorama Polska postawiła sobie za cel pomoc tak wielu osobom, jak to tylko będzie możliwe w poprawie warunków mieszkaniowych i tworzeniu dobrych domów. Do realizacji tego celu spółka powołała Fundację Castorama GoodHome, która właśnie oficjalnie rozpoczyna działalność.

Powstanie fundacji jest kolejnym etapem rozwoju obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w spółce. W ciągu ostatnich pięciu lat Castorama zaangażowała się w ponad 700 inicjatyw społecznych i dobroczynnych. Beneficjentami projektów były zarówno osoby prywatne, jak i organizacje pozarządowe, domy dziecka, domy opieki, szpitale a także szkoły i przedszkola. Powołana organizacja ma za zadanie wspierać inicjatywy, których celem jest pomoc potrzebującym przy tworzeniu dobrych domów oraz przystosowaniu i poprawie przestrzeni społecznej. Projekty te, będą się koncentrowały na współpracy z organizacjami, których celem jest zapewnienie poprawy warunków mieszkaniowych potrzebującym oraz zapobieganie bezdomności.

– Castorama Polska niemal od początku istnienia angażuje się w inicjatywy dobroczynne na rzecz lokalnych społeczności. Na przestrzeni lat z ogromnym powodzeniem współpracowaliśmy z fundacjami oraz organizacjami pożytku publicznego przy realizacji wspólnych projektów. Decyzja o powołaniu fundacji jest kolejnym impulsem do rozwoju tego obszaru działalności naszej firmy, z jeszcze większym wsparciem dla potrzebujących – podkreśla Paweł Świętochowski, prezes Fundacji Castorama GoodHome.  

 Fundacja Castorama GoodHome będzie współpracowała z podmiotami organizującymi pomoc w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych dla osób będących w potrzebie na skutek trudności finansowych, niepełnosprawności lub innej ciężkiej choroby. Działania mają również wesprzeć organizację przestrzeni społecznej tak, by jak najmocniej oddawała domową atmosferę, zapewniając przyjazne i ciepłe otoczenie dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych czy rozbitych.

 – Od lat pokazujemy, że nie tylko sukces rynkowy, ale i poczucie odpowiedzialności oraz misji czyni nas liderem. Poprzez działania fundacji chcemy pokazać, że każdy zasługuje na dobry dom, bez względu na sytuację życiową czy zdarzenia losowe  – podkreśla Paweł Świętochowski.

Pracownicy Castorama od lat angażują się w pomoc lokalnym społecznościom wykonując prace remontowe takie jak np. malowanie ścian, układanie paneli, montaż drzwi i inne. Castorama wspiera te inicjatywy, dlatego też każdy pracownik, chcący się zaangażować w pomoc na rzecz organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną będzie mógł w ramach pracy skorzystać z 24 godzin wolontariatu w ciągu roku.

Fundacja Castorama GoodHome zaprasza do współpracy organizacje charytatywne, a także lokalne organizacje i społeczności. Każdy podmiot, którego cele są zbieżne z misją fundacji będzie mógł ubiegać się o grant lub wsparcie w postaci wolontariatu pracowniczego. Dedykowana podstrona fundacji oraz możliwość składania wniosków on-line dostępna jest tutaj.