Czy boimy się robotyzacji? Znamy wyniki ogólnopolskiego raportu TOP CDR – Digitally Responsible Company

4 lipca 2019

W ramach badania TOP CDR – Digitally Responsible Company przeprowadzono 1010 ankiet z osobami pracującymi w firmach powyżej 50 pracowników. Celem akcji było zbadanie opinii na temat popularyzacji robotów oraz automatyzacji w miejscach pracy. 

Polacy zaczynają dostrzegać zmiany związane z coraz popularniejszym wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w miejscu pracy. Co trzeci ankietowany uważa, że automatyzacja pracy przy pomocy robotów wymusi na nim konieczność przekwalifikowania się lub zmiany pracy w ciągu najbliższych 10 lat. Nadzieję, że tak się nie stanie podziela znacznie mniej niż połowa badanych. Co ciekawe, aż 1/4 respondentów nie jest w stanie przewidzieć, jakie zmiany czekają rynek pracy w ciągu najbliższych 10 lat. Jest to odwrotna propozycja niż w krajach dużo bardziej zaawansowanych technologicznie. Warto zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych według danych PewResearch aż 72 proc. badanych boi się automatyzacji, a tylko 1/3 spogląda optymistycznie na ten proces.

Pytanie 1: Czy Pana/Pani zdaniem automatyzacja pracy przy pomocy robotów wymusi na Panu/Pani konieczność przekwalifikowania się lub zmiany pracy w ciągu najbliższych 10 lat?

Pytanie 2: Czy w ostatnich 3 latach wdrożenie nowych technologii (automatyzacja) w firmie, w której Pan/Pani pracuje spowodowało redukcję etatów (zwolnienia)?

Pytanie 3: Jakie cechy kojarzą się Panu/ Pani z określeniem „firma odpowiedzialna cyfrowo”? Proszę zaznaczyć max. 3 najważniejsze odpowiedzi.

O automatyzacji w Polsce przeczytać można także m.in. w raporcie „Ramię w ramię z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce”, znajdującym się w bazie wiedzy portalu Odpowiedzialnybiznes.pl (zobacz pozostałe publikacje >>).

Źródło: forumbiznesu.pl