Carrefour Polska, L’Oreal Poland and Baltic HUB, L’Oreal Warsaw Plant dołączają do akcji Call to Action dotyczącej przeciwdziałaniu utracie bioróżnorodności

30 lipca 2020

Dotyczy firmy: Carrefour Polska, L'Oréal Polska,

Call to Action została zainicjowana przez Koalicję Business for Nature, której członkiem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dołączając do Call to Action firmy z całego świata podkreślają, że ochrona i odbudowa natury jest tematem ważnym dla nich, ale też dla całych społeczeństw, dlatego wzywają rządzących do ambitnych działań w tym obszarze. Swój udział potwierdzili partnerzy strategiczni FOB: Carrefour Polska, L’Oreal Poland and Baltic HUB, L’Oreal Warsaw Plant.

Koalicja Business for Nature wzywa biznes z całego świata do włączenia się w Call to Action, poprzez który chce dać jasny sygnał rządzącym, że ochrona natury i odbudowa bioróżnorodności powinna znaleźć się w centrum ich polityk i działań.

Sygnatariuszami Call to Action właśnie zostali partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

  • Carrefour Polska,
  • L’Oreal Poland and Baltic HUB, L’Oreal Warsaw Plant.

Zdrowe społeczeństwa, odporne gospodarki i dobrze prosperujące firmy opierają się w znacznej mierze na naturze. Ponad połowa światowego PKB jest zależna od przyrody. Jednocześnie postępująca ingerencja człowieka w ekosystemy stanowi ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności i w efekcie dla nas wszystkich. Wiele firm już teraz traktuje środowisko naturalne priorytetowo. Jednak te działania powinny zostać uzupełnione i wsparte przez ambitne cele rządzących, polityki, które pozwolą chronić i odbudowywać różnorodność biologiczną.

Zachęcamy firmy do dołączenia do inicjatywy i podpisanie Call to Action. Akcja trwa do 1 września.

Więcej informacji tutaj >>

Źródło: Informacja własna