CSR Europe rusza z nowym programem dla stażystów

10 lipca 2017

CSR Europe uruchamia pilotażowy projekt „Apprentices in Motion”( Stażyści w ruchu)  w celu długoterminowego wsparcia mobilności praktykantów i stażystów w Europie. Działanie realizowane jest w ramach Erasmus Pro, nowej inicjatywy programu Erasmus +, uruchomionej przez Komisję UE, w celu rozwijania mobilności praktykantów.

Dowiedz się więcej o projekcie #EUTalent –  koordynowanym przez FOB w Polsce projekcie Erasmus +, wspierającym małe I średnie przedsiębiorstwa w tworzeniu atrakcyjnych staży I praktyk zawodowych.

„Stażyści  w Ruchu” to projekt pilotażowy, który gromadzi różne zainteresowane strony i cztery duże przedsiębiorstwa (Solvay, Engie, General Electrics i Nestle) w celu przetestowania mobilności praktyk „business to business” (B2B) i w celu zaangażowania innych firm poprzez dzielenie się z nimi dobrymi praktykami, udostępnienie raportu z badań nad przeszkodami czy wsparcie komunikacyjne.

20 września 2017 r. CSR Europe zorganizuje warsztaty dla firm oferujących staże i praktyki, poświęcone programowi Erasmus Pro.

 Czytaj więcej i zarejestruj się