Coca-Cola Polska wśród liderów CSR w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”

1 kwietnia 2019

Dotyczy firmy: Coca-Cola HBC Polska,

21 dobrych praktyk CocaCola znalazło się w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” ogłaszanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najwięcej z nich dotyczy środowiska, rozwoju pracowników oraz zaangażowania społecznego.

21 praktyk spółek tworzących system Coca-Cola w Polsce, czyli Coca-Cola Poland Services
i Coca-Cola HBC Polska, które są partnerami Forum Odpowiedzialnego Biznesu, znalazło się w najnowszej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” – to o cztery
więcej niż w poprzednim roku.

Firmy systemu Coca-Cola od lat inicjują programy, które odpowiadają na ważne kwestie społeczne
oraz poruszają tematy z zakresu ochrony środowiska.

Jako lider rynku napojów bezalkoholowych, od lat staramy się wyznaczać kierunek działań na rzecz prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Odzwierciedleniem tego jest również nasza czołowa pozycja w rankingu firm odpowiedzialnych społecznie. Inicjatywy, które realizujemy we współpracy z naszymi partnerami na poziomie lokalnym i globalnym, takie jak działania na rzecz młodych czy „Świata bez odpadów” są bardzo ważnym elementem długofalowej strategii biznesowej – wpisane są w nią konkretne cele zrównoważonego rozwoju, które jako Grupa zamierzamy zrealizować do 2025 roku – przyznaje Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych w CocaCola HBC Polska.

W najnowszym zestawieniu znalazło się 21 dobrych praktyk stosowanych przez system firm Coca-Cola w sześciu obszarach: ład organizacyjny (jedna praktyka), prawa człowieka (sześć praktyk), praktyki z zakresu pracy (sześć praktyk), środowisko (sześć praktyk), uczciwe praktyki operacyjne (jedna praktyka), zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej (cztery praktyki).

– Programy takie jak Youth Empowered Program czy Sukces TO JA, które realizujemy we współpracy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką, to nasz realny wkład w aktywizację zawodową kobiet i młodych. Z naszego wsparcia skorzystało już ponad 200 tys. kobiet i 100 tys. młodych w Polsce. Te liczby nadal będą rosnąć, bo widzimy, jak ogromnego wsparcia potrzebują obie te grupy społeczne, by uwierzyć we własne możliwości i sprawnie poruszać się na rynku pracy. Dla naszej firmy ważne jest, by robić biznes w sposób niekoniecznie łatwy, a właściwy. Jako Coca-Cola nie skupiamy się tylko na produkcji napojów, ale inwestujemy mnóstwo czasu, energii i środków w inicjatywy, które pomagają rozwijać się lokalnym społecznościom – mówi Anna Solarek, dyrektor ds. komunikacji i relacji zewnętrznych Coca-Cola Poland Services.

Więcej informacji o działalności firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju jest na stronie internetowej.

Źródło: mat. pras.