Coca-Cola HBC Polska z nagrodą „Friendly Workplace 2019”

6 sierpnia 2019

Dotyczy firmy: Coca-Cola HBC Polska,

„Friendly Workplace” to wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl dla firm, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników. Coca-Cola HBC Polska to firma, która w głosowaniu redakcji uzyskała jeden z najlepszych wyników, otrzymując najwyższe noty w każdej z analizowanych przez portal kategorii.

W relacjach z pracownikami redakcja doceniła otwartość w komunikacji. Szczególnego zainteresowania otrzymał system SPEAK UP, pozwalający pracownikom na swobodne zgłaszanie problemów lub nadużyć. Daje to poczucie bezpieczeństwa i zwiększa zaufanie do organizacji w celu eliminacji nieodpowiednich praktyk i zachowań. W obszarze rozwojowym ciekawie prezentuje się przekrojowy, trzy-poziomowy program FAST FORWARD oraz program menedżerski dedykowany studentom i absolwentom.

Wysoko również została oceniona firma w kontekście poszanowania idei work-life balance oraz działania na rzecz tworzenia zdrowego i przyjaznego środowiska pracy. Na ogólną wysoką ocenę złożyło się również zaangażowanie firmy w działania edukacyjne, ekologiczne i prospołeczne realizowane przy aktywnym udziale pracowników. Lista projektów jest bardzo szeroka i imponująca. Coca-Cola HBC Polska to „firma z inicjatywą”, a przy tym w pełni nowoczesny, odpowiedzialny i otwarty pracodawca nastawiony na rozwój pracowników. Oferuje przyjazne warunki pracy i kariery z poszanowaniem sfery prywatnej swoich pracowników.

Więcej o nagrodzie jest na stronie internetowej.

Źródło: markapracodawcy.pl