Coca-Cola HBC Polska po raz kolejny wśród liderów Rankingu Odpowiedzialnych Firm w Polsce

17 czerwca 2019

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, Coca-Cola HBC Polska, Orange Polska, Polpharma, Santander Bank Polska,

Coca-Cola HBC Polska, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, laureatem 2. miejsca oraz liderem sektora FMCG w 13. Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Nagrodę wręczono podczas gali, która odbyła się w auli Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to podsumowanie stanu wiedzy, świadomości i zaangażowania firm w działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Organizacje, które przystępują do plebiscytu są oceniane pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, odpowiedzialnych relacji (wewnętrznych oraz z otoczeniem społecznym i przyrodniczym), zrównoważonego rozwoju, a także odpowiedzialnych innowacji w zakresie jakości życia zawodowego, rozwoju społecznego i wpływu na środowisko.

W tym roku do rankingu zgłosiło się ponad 200 firm w 5 kategoriach, które swoje działania udokumentowały w ankiecie liczącej łącznie ponad 40 pytań z 4 kluczowych obszarów. Maksymalną liczbę punktów i tym samym pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła Polpharma i BNP Paribas Bank Polska, drugie miejsce w tej kategorii zajęła firma Coca-Cola HBC ex equo z Santander Bank Polska oraz Orange Polska SA w zestawieniu ogólnym. CC HBC jest także nr 1 wśród odpowiedzianych firm sektora FMCG.

Zrównoważone podejście do prowadzenia biznesu jest na stałe wpisanym elementem kultury organizacyjnej Coca-Cola.

– Wyróżnienie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm to efekt wieloletnich wysiłków wszystkich naszych kolegów i koleżanek w firmie. To właśnie dzięki ich codziennej pracy, determinacji i nieszablonowemu podejściu, Coca-Cola w Polsce od lat definiuje swój wpływ na otoczenie poprzez działania w różnych obszarach – tych, które dotyczą środowiska i społeczeństwa, ale także procesów produkcji, łańcucha dostaw czy współpracy z partnerami. Cieszymy się, że nasze praktyki są doceniane przez niezależne organizacje oraz mogą stać się inspiracją dla całej branży – powiedziała Katarzyna Borucka, dyrektor ds. Public Affairs i Komunikacji Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

– Coraz większe oczekiwania konsumentów, presja regulacyjna, ale i dużo większa świadomość społeczna, w tym zarządów wyraźnie zwiększa wagę tego typu działań. Coca-Cola to jedna z tych firm, które konsekwentnie prezentuje swoje podejście w zakresie relacji ze społecznością lokalną, pracownikami, odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju, zajmując czołowe miejsca w kolejnych edycjach Rankingu od 2008 roku – przyznaje Irena Pichoła, Partner, Sustainability Consulting Leader Central Europe, Deloitte.

Jednak odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim podejmowanie coraz poważniejszych wyzwań społecznych i ekologicznych.

– Świadomość wszystkich interesariuszy rośnie. Dziś, klienci, pracownicy czy partnerzy, dzięki coraz łatwiejszemu dostępowi do informacji, mogą w każdej chwili zweryfikować, czy skala wprowadzanych zmian jest adekwatna do skali oddziaływania danej firmy. A im większa firma, tym większa odpowiedzialność – przyznaje Bolesław Rok, prof. dr hab. Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademii Leona Koźmińskiego Akademii Leona Koźmińskiego.

– Firmy (te wielkie, średnie i małe) są nieodłączną częścią ekosystemu społecznego i to predestynuje je do wywierania pozytywnego wpływu. Choćby dlatego, że ich powodzenie zależy na przykład od kapitału społecznego, w tym od stopnia kwalifikacji, zamożności czy kompetencji. Ponieważ młodzi, są nie tylko pracownikami firm takich jak nasza, ale również konsumentami dóbr i usług, przez nie wytwarzanych. Takie rozumienie, skłoniło nas do angażowania się w partnerstwa międzysektorowe z Fundacją Nasza Ziemia i Fundacją Sukces Pisany Szminką oraz realizowania w ten sposób przedsięwzięć ważnych dla otoczenia. Tym bardziej cieszymy się i mamy ogromną satysfakcję z tego, że nasze zaangażowanie jest zauważane i doceniane – mówi Krzysztofa Bełz, kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR w Coca-Cola HBC Polska.

Źródło: mat. pras.