CitiVolunteers poszukują organizacji do współpracy

4 marca 2019

Dotyczy firmy: Citi Handlowy,

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy poszukuje do całorocznej współpracy organizacji, która jednocześnie zostanie oficjalnym partnerem-beneficjentem programu Live Well at Citi w 2019 roku. To program, który łączy w sobie promowanie kultury zdrowia wśród pracowników Citi w Polsce z aspektem społecznym i wolontariatem. Zgłoszenia można przesyłać do 6 marca.

– W ciągu 7 ostatnich miesięcy ponad 100 wolontariuszy Citi zaangażowanych było w pomoc na rzecz ośrodka udzielającego schronienia dla kobiet doświadczających przemocy i ich dzieci, prowadzonego przez Fundację Centrum Praw Kobiet. Była to akcja kompleksowa: pomoc przy przeprowadzce do nowej lokalizacji, remont podwórka, malowanie pomieszczeń, doposażenie ośrodka, a także przeprowadzenie szkoleń komputerowych, finansowych, zdrowego żywienia, aktywizacji zawodowej czy zajęć dla dzieci – mówi Bartosz Borowy, analityk ds. podatków, lider ubiegłorocznego projektu wolontariackiego Citi Global Community Day. 

Fundacja poszukuje obecnie placówek z Warszawy i okolic, które potrzebują wsparcia w ramach prac remontowych, ogrodniczych, porządkowych, organizacji zajęć dla dzieci, młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Oprócz pomocy w postaci pracy wolontariuszy Fundacja oferuje również dofinansowanie realizowanych projektów.

– Projekt, który prowadzili u nas w roku ubiegłym wolontariusze Citi, przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Praca z nimi może być przykładem zaangażowania społecznego dla innych. Zachęcam do uczestniczenia w takich projektach. Naprawdę warto jest zobaczyć rezultaty swojej pracy i radość tych, na rzecz których się pracuje – podkreśla Urszula Nowakowska, prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Do Fundacji zgłaszać się mogą różne placówki: ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, domy dziecka, domy spokojnej starości, ośrodki dziennego pobytu, domy pomocy społecznej, domy samotnej matki. Zgłoszenie do programu można odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie Fundacji.

Źródło: mat. pras.