Kupuj Odpowiedzialnie bez chemii – ankieta dla firm

10 lipca 2018

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zaprasza firmy do udziału w projekcie „Kupuj Odpowiedzialnie bez chemii” (ang. LIFE Ask REACH) finansowanego z programu LIFE. Jednym z celów projektu jest współpraca z firmami i zapewnienie im wsparcia w zakresie przekazywania konsumentom informacji o zawartości w artykułach substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Pierwszym etapem działań jest ankieta dla firm.

Projekt, który jest częścią europejskiego projektu LIFE AskREACH, tworzonego we współpracy z 20 partnerami z 13 państw, rozpoczyna się od badania stanu wiedzy i potrzeb firm w całej Unii Europejskiej. Organizatorom zależy też na głosie polskich producentów, sprzedawców i importerów.

Unijne rozporządzenie REACH dotyczące chemikaliów przewiduje obowiązek informowania o zawartości SVHC. Jeśli zawartość takich substancji w produkcie (takim jak meble, ubrania, zabawki, elektronika, materiały budowlane itd.) przekracza stężenie 0,1%, każdy dostawca w łańcuchu dostaw musi przekazać informację o tym każdemu komercyjnemu odbiorcy produktu. Konsumenci mają także prawo do uzyskania takich informacji na życzenie, tak by mogli dokonywać świadomych decyzji zakupowych.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ >> 

Wszystkie zebrane dane zostaną wykorzystane jedynie do celów projektu, w sposób zanonimizowany. Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut.

Ankieta obejmuje pytania dotyczące ochrony środowiska, regulacji prawnych i kwestii ekonomicznych. Organizatorzy chcą się dowiedzieć , jak firmy podchodzą do kwestii obecności w wyrobach substancji chemicznych budzących szczególnie duże obawy (SVHC).

O PROJEKCIE

SVHC są identyfikowane zgodnie z rozporządzeniem REACH w sprawie chemikaliów. Artykuł 33 REACH stanowi, że dostawcy wyrobów zawierających SVHC w stężeniu powyżej 0,1% muszą o tym fakcie informować swoich klientów, a także przekazywać im informacje o tym jak bezpieczne stosować wyroby. Są nimi m.in. odzież, meble, urządzenia elektroniczne i zabawki, oraz każdy inny przedmiot, któremu podczas produkcji nadano określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny.

Projekt oferuje:

  • Poprawę przepływu informacji na temat SVHC między dostawcami i konsumentami;
  • Pomoc dostawcom w wypełnianiu obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH;
  • Wspieranie komunikacji w zakresie SVHC w artykułach wzdłuż łańcucha dostaw.

Więcej informacji na temat projektu i o korzyściach dla firm: www.ekonsument.pl/chemikalia
lub na stronie międzynarodowej: www.askreach.eu

Czytaj więcej >>

źródło: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, zdjęcie: pixabay