CEMEX ogłasza nabór projektów społecznych w konkursie CEMEX-TEC Award 2019

2 kwietnia 2019

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

Centrum Zrównoważonego Rozwoju CEMEX-Tecnologico de Monterrey rozpoczęło nabór zgłoszeń w konkursie o Nagrodę CEMEX-Tec 2019. CEMEX po raz drugi czeka na projekty społeczne nie tylko z Meksyku i Ameryki Łacińskiej, ale również z całego świata.

Nagroda CEMEX-Tec Award, która zostanie wręczona już po raz dziewiąty, jest wyróżnieniem dla przedsiębiorców i studentów za opracowanie projektów o istotnym zasięgu oddziaływania w obszarach zrównoważonego rozwoju, innowacji oraz przedsiębiorczości społecznej. W ramach przyznawanych nagród, CEMEX oferuje finansowanie, specjalistyczne warsztaty oraz możliwości nawiązania cennych kontaktów (networking).

Konkurs CEMEX-Tec Award jest podzielony na cztery kategorie o zakresie globalnym:

  • Transformacje społeczne – skierowaną do studentów i absolwentów, mających pomysły w obszarze zrównoważonej transformacji społecznej;
  • Przedsiębiorcy społeczni, skierowaną do przedsiębiorców mających pomysły na rozwiązanie problemów społecznych i pobudzenie systemowej zmiany, o potencjale do przekształcenia ich w biznes społeczny;
  • Przedsiębiorczość wspólnotowa, skierowaną do organizacji, fundacji, spółdzielni lub stowarzyszeń obywatelskich oferujących efektywne projekty z zakresu transformacji społecznej;
  • Skuteczne działanie w partnerstwie, skierowaną do organizacji oferujących projekty o oddziaływaniu społecznym realizowane poprzez partnerstwa wielosektorowe.

Aby wziąć udział w konkursie, zespoły muszą zarejestrować się i przesłać swoje projekty za pośrednictwem strony internetowej, wskazując odpowiednią kategorię dla swoich zgłoszeń. Termin zgłaszania projektów upływa 31 maja 2019 r.

Dotychczas w konkursie CEMEX-Tec Award zostało nadesłanych 2.272 projektów z 32 krajów, w które zaangażowane było ponad 5.300 osób. 55 zwycięskich projektów w poprzednich edycjach konkursu było realizowanych w Meksyku, a 44 w pozostałych częściach świata. Z projektów skorzystało w sumie 22.500 osób.

Źródło: mat. pras.