CEMEX na świecie z nowym celem w obszarze wolontariatu pracowniczego

20 grudnia 2019

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

CEMEX ogłosił ustanowienie nowego celu w zakresie wolontariatu pracowniczego na 2020 rok, związanego z zobowiązaniem firmy do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz strategii biznesowej firmy, w którą wpisane jest budowanie lepszej przyszłości.

Według najnowszych statystyk, 22% pracowników CEMEX na całym świecie wykonuje różnorodne działania wolontariackie, które bezpośrednio przyczyniają się do realizacji pięciu priorytetowych dla firmy Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz czterech filarów strategii działań społecznych firmy, tj. edukacji i rozwoju możliwości zatrudnienia, zrównoważonej i trwałej infrastruktury oraz mobilności, innowacji społecznych, środowiskowych i przedsiębiorczości, a także kultury ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Nowym celem CEMEX jest zwiększenie liczby pracowników zaangażowanych w wolontariat z 20% do 30% w 2020 r.

– W CEMEX angażujemy się w poprawę jakości życia i dobrostanu społeczności, szczególnie w miejscowościach, w których mieszkamy i pracujemy. Nasza strategia wolontariatu ma na celu identyfikację zainteresowań i umiejętności naszych pracowników oraz znalezienie projektów wolontariackich, w których te umiejętności mogą być efektywnie wykorzystywane- powiedziała Martha Herrera, dyrektor ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w CEMEX. Nasi pracownicy angażują się w rozwój swoich społeczności i planety, a także kierują się w swoich działaniach naszą wizją budowania lepszej przyszłości, zarówno lokalnie, jak i globalnie. Dzięki wolontariatowi możemy kontynuować rozwój naszego ekosystemu. Chociaż wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia, to inspiruje nas zaangażowanie pracowników CEMEX w tworzenie  zrównoważonego świata, do którego dążymy dla nas i dla przyszłych pokoleń – dodaje Martha Herrera.

Pracownicy CEMEX realizują szereg działań wolontariackich na całym świecie:

  • W Egipcie wolontariusze CEMEX zrealizowali projekt o nazwie „INJAZ’s”. Ten dwudniowy projekt wolontariatu pracowniczego skierowany do uczniów liceum miał na celu zwiększenie świadomości o rynku pracy oraz przedsiębiorczości. Celem wolontariuszy było przyczynienie się do zwiększenia umiejętności młodzieży, umożliwiających znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.
  • W Meksyku nasi pracownicy biorą udział w programie wolontariatu korporacyjnego CEMEX UNITE. Inwestując swój czas, umiejętności i zdolności przywódcze, zrealizowali prace, których efektem było zebranie 1600 kg śmieci w regionie La Huasteca.
  • W Nikaragui wolontariusze uczestniczyli w praktycznych działaniach na rzecz rozwoju życia na lądzie i w wodzie oraz łagodzenia zmian klimatu poprzez ponowne zalesianie i odbudowę ekosystemów.
  • W Polsce grupa wolontariuszy z Pionu Materiałów CEMEX wybudowała ścieżkę spacerową dla podopiecznych hospicjum im. św. Kaliksta w Tychach. Wolontariusze wykorzystali w projekcie beton dekoracyjny DECO, który umożliwia sprawne poruszanie się wózkami inwalidzkimi oraz przewożenie łóżek szpitalnych.
  • W Stanach Zjednoczonych CEMEX kontynuował zaangażowanie w promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez uczestnictwo w Arizona Bicycling  Summit i poprzez organizację wydarzenia „Safer Roads Together”. Ta inicjatywa ma edukację na temat bezpiecznego zachowania na ulicy.

Wolontariat pracowniczy odgrywa znaczącą rolę w realizacji celu biznesowego CEMEX, jakim jest budowanie lepszej przyszłości. Pracownicy CEMEX we wszystkich krajach i liniach biznesowych angażują swój czas oraz wykorzystują swoje umiejętności w projektach wolontariackich skierowanych do mieszkańców społeczności lokalnych.

Źródło: mat. pras.