Carrefour Polska zdobywcą Białego Listka CSR Polityki

17 czerwca 2020

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

Działania Carrefour Polska w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i realizacji polityki zrównoważonego rozwoju zostały docenione i wyróżnione w zestawieniu Listków CSR Tygodnika „Polityka”, przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Sieć została również dodatkowo wyróżniona za działania wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju za rok 2019 w zakresie działań przeciwdziałających zmianom klimatu.

Już po raz 9. tygodnik „Polityka”, Forum Odpwiedzialnego Biznesu oraz firma doradcza Deloitte przygotowały zestawienie „Listki CSR POLITYKI”. W gronie wyróżnionych firm znalazł się Carrefour Polska, który otrzymał Biały Listek CSR. Organizatorzy docenili Carrefour Polska za kompleksowe podejście do swojego zaangażowania społecznego oraz nagrodzili dodatkowym wyróżnieniem za inicjatywy sieci w ramach polityki ograniczania zużycia opakowań w sieci sprzedaży, co wspiera realizację 13. Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG), czyli podejmowania pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Wyróżnienie zostało przyznane za rok 2019.

Carrefour Polska jako firma odpowiedzialna społecznie i wrażliwa na problemy środowiska stale poszerza działania w kierunku zrównoważonego rozwoju, wpływając na zmniejszanie śladu węglowego, czy redukując ilość zużywanego plastiku. Filarem strategii CSR-owej biznesu sieci jest program „STOP Marnotrawstwu”, który dotyczy zarówno walki z marnowaniem żywności, jak i zrównoważonego korzystania z opakowań oraz zagospodarowania odpadów z nich powstających. Ważnym elementem polityki CSR sieci jest również praca nad zmniejszaniem ilości wytwarzanego śladu węglowego w produktach oferowanych w sklepach. W 2020 roku Carrefour ogłosił kolejny cel w redukcji zmniejszania śladu węglowego. Sieć dąży do ograniczenia gazów cieplarnianych emitowanych ze sklepów o 30% do 2030 oraz o 55% do 2040, w porównaniu do poziomów z 2019 r.

Społeczna odpowiedzialność to istotne element naszej strategii biznesowej. Biały Listek CSR dla Carrefour to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie pozytywnego wpływu naszych praktyk w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu. Bardzo cieszymy się również z dodatkowego wyróżnienie i nagrody za działania wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju za rok 2019 zmierzające do ograniczenia skutków zmian klimatycznych. Dziękujemy za docenienie naszych działań w ramach polityki ograniczania zużycia opakowań w sieciach sprzedaży Carrefour Polska. To motywuje nas, by inicjować kolejne oraz, rozwijać oraz wspierać realizowane inicjatywy proklimatyczne – mówi Justyna Orzeł, Wiceprezes Zarządu oraz Sekretarz Generalna Carrefour Polska. Dziękuję również wszystkim koleżankom i kolegom z Carrefour, którzy przyczyniają się do realizacji naszych założeń i działań w ramach strategii CSR – dodaje Justyna Orzeł.

Zestawienie „Listki CSR POLITYKI” powstaje na bazie analizy przeprowadzonej wspólnie z firmą doradczą Deloitte, w której przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw prezentują swoje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W tegorocznym badaniu wzięło udział 96 podmiotów, z czego tylko 68 zostało wyróżnionych. Złoty Listek CSR Polityki otrzymało 14 firm, Srebrny Listek CSR Polityki – 16 firm, natomiast Biały Listek CSR Polityki – 38 podmiotów.