Buduj zaangażowanie zarządu w oparciu o Diversity&Inclusion Rating

7 sierpnia 2019

Dotyczy firmy: Deloitte,

Trwają zgłoszenia do pierwszego w Polsce Diversity&Inclusion Rating. To narzędzie stworzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce, i firmę Deloitte Polska pozwala na mierzenie poziomu zaawansowania firmy w obszarze zarządzania różnorodnością i budowania organizacji włączającej. Dzięki D&I Rating firmy mogą także lepiej spełniać zobowiązania w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) – zwłaszcza celów nr 5, 8, 10.

Diversity&Inclusion Rating pozwala na obiektywną i przejrzystą ocenę zarządzania różnorodnością w organizacji. Pracodawca może ją wykorzystać m.in. do wyznaczenia mierzalnych celów i budowy planów działań. Poddanie się ocenie pozwala lepiej zdefiniować szanse i ryzyka związane z zarządzaniem różnorodnością oraz obszary do rozwoju w procesie budowania włączającej organizacji, otwartej na różnorodne pracowniczki i pracowników. Podstawą do stworzenia narzędzia były doświadczenia i metodyki polskie i międzynarodowe.

Kwestionariusz oceny obejmuje blisko 30 pytań z zakresu polityk firmy, programów, rezultatów i komunikacji oraz obejmuje wymiary: płci, wieku, niepełnosprawności etc.

Rating to narzędzie pomocne dla firm, które dążąc do doskonalenia praktyk zarządczych wykorzystają udział w ratingu, by coraz lepiej spełniać zobowiązania w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDGs). Przede wszystkim są to trzy SDGs związane z tematem zarządzania różnorodnością i włączania: cel nr 5 – Równość płci, cel nr 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca, cel nr 10 – Mniej nierówności. Dzięki wzięciu udziału w Ratingu przedsiębiorstwa mogą w jeszcze większym stopniu włączyć się w realizację SDGs.

Diversity&Inclusion Rating ma także na celu wsparcie podmiotów, które zostały zobowiązane do raportowania kwestii różnorodności na mocy znowelizowanej ustawy o rachunkowości (UoR) w zakresie ujawniania danych niefinansowych.

Udział w Ratingu jest przydatny w budowaniu wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. Narzędzie może dać również wartościowy wkład na rzecz przeglądu zarządczego w obszarze różnorodności w miejscu pracy – zarówno dla liderów jak i firm, które chcą doskonalić praktyki. Docelowo przewidywane są również benchmarki sektorowe.

Termin zgłoszeń do ratingu mija 19 sierpniaZainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu z Martą Orzęcką, Senior Consultant w zespole Sustainability Consulting Deloitte Polska. Tel.: 728 366 151, e-mail: morzecka@deloittece.com

Na czym polega Diversity&Inclusion Rating?

  • Wypełnienie rozbudowanego kwestionariusza obejmującego 4 obszary tematyczne
  • Weryfikacja odpowiedzi przez audytora Deloitte w siedzibie firmy
  • Wyliczenie ratingu dla firmy, opracowanie wniosków i rekomendacji
  • Prezentacja wyników ratingu oraz rekomendacji dla zespołu Klienta
  • 1,5h konsultacji z ekspertem ds. różnorodności

Jakie korzyści daje Diversity&Inclusion Rating?

  • Obiektywna i transparentna ocena firmy w obszarze zarządzania różnorodnością
  • Informacja zwrotna dotycząca poziomu zaawansowania i obszarów do poprawy
  • Możliwość porównania się z innymi firmami (funkcjonalność planowana do wprowadzenia)
  • Możliwość zbudowania zaangażowania Zarządu w oparciu o wyniki ratingu i rekomendacje
  • Wsparcie w rozwoju zarządzania różnorodnością w firmie

Patronem medialnym inicjatywy jest dziennik „Rzeczpospolita”.

Czytaj więcej na stronie Karty Różnorodności >>

Zachęcamy także do wysłuchania podcastu, którego tematem był D&I Rating >>

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy serdecznie do kontaktu.