Biznes we współpracy – hasło 7. Targów CSR

3 sierpnia 2017

Najbliższe Targi CSR, największe w Polsce wydarzenie dedykowane odpowiedzialnemu biznesowi będą przebiegać pod hasłem “Biznes we współpracy” i odbędą się 12 kwietnia 2018 roku.

“Biznes we współpracy”, jako hasło 7. Targów CSR ma na celu  podkreślenie znaczenia współpracy w biznesie – jej roli w rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Odzwierciedla również zapowiedzi o poświęceniu części merytorycznej wydarzenia tematowi szeroko pojętej “współpracy”. 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przypomina tym samym, że współpraca w biznesie realizowana może być na wiele sposobów. To koalicje i partnerstwa, ale także poszczególne inicjatywy firm wymagające zaangażowania interesariuszy. To wreszcie nieodłączny element takich działań jak np. wolontariat, kampanie społeczne, akcje prośrodowiskowe czy konsumenckie. Dobre praktyki i rozwiązania firm mają być omawiane i prezentowane 12 kwietnia 2018 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie podczas 7. Targów CSR.

 Współpraca sprzyja każdej działalności biznesowej, jest natomiast niezbędna gdy mówimy o zrównoważonego rozwoju i firmach odpowiedzialnych społecznie. Stąd pomysł na hasło najbliższych Targów CSR. Rozwiązywanie problemów społecznych, prowadzenie dialogu z interesariuszami, tworzenie przyjaznych miejsc pracy, wreszcie troska o przyszłość naszej planety – to wszystko wymaga zaangażowania, ale przede wszystkim współdziałania. Pozytywnych przykładów kooperacji w biznesie i jego otoczeniu mamy całe mnóstwo. Chcemy by były inspiracją dla innych, będziemy je promować i prezentować podczas 7. Targów CSR – podkreśla Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizatora imprezy.

Autorką plakatu 7. Targów CSR jest Olga Figurska (pobierz plakat).

Więcej informacji o 7. Targach CSR:

Aktualne informacje o 7. Targach CSR na Facebooku: https://www.facebook.com/events/228660914292862/

Hashtag wydarzenia: #TargiCSR

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Marcin Grzybek, menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

>>Relacja z 6. edycji Targów CSR

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie.