Biznes dla edukacji w Polsce. Trwa kampania informacyjna Forum Odpowiedzialnego Biznesu #5latSDGs

5 lutego 2020

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, CCC, Grupa Velux, Henkel Polska, Provident Polska, Santander Bank Polska, Stena Recycling,

4. Cel Zrównoważonego Rozwoju – “dobra jakość edukacji” należy do dobrze realizowanych przez Polskę, co potwierdza Raport “SDG Index and Dashboards”. Twórcy zestawienia podkreślają wysoki stopień realizacji  zadań zdefiniowanych w celu, choć wciąż pojawiają się wyzwania w tym zakresie. Obszarem wymagającym większego zaangażowania jest m.in. rozwijanie kształcenia dorosłych.

Trwa kampania “5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju” (#5latSDGs). Kolejna odsłona inicjatywy obejmuje 4. Cel Zrównoważonego Rozwoju: “Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie”. Zadania określone w celu odnoszą się między innymi do dostępu dzieci i młodzieży do nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji; możliwości zdobycia przez dorosłych wykształcenia technicznego, zawodowego i wyższego na odpowiednim poziomie; wyrównywania szans w edukacji; kształcenie osób z niepełnosprawnościami. 

Polska a “dobra jakość edukacji”

Realizacja celu 4. w Polsce znajduje się na wysokim poziomie w porównaniu z realizacją innych zobowiązań. W raporcie “SDG Index and Dashboards” posiada jednak status “challenges remain”, co oznacza, że występują w nim pewne obszary wymagające poprawy.

Rys. 1. SDG Index and Dashboards – wskaźniki dla Polski  

Źródło: https://github.com/sdsna/2019GlobalIndex/blob/master/country_profiles/Poland_SDR_2019.pdf (dostęp 31.01.2020)

Większego zaangażowania wymaga między innymi edukacja dorosłych. Na tle innych krajów Unii Europejskiej aktywność edukacyjna Polaków należy do jednych z najniższych. 

Rys. 2. Dorośli uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu (25-64 lata)

Źródło: GUS, “A picture of Poland. Statistics for SDGs”, Warszawa 2018, s. 7.

Biznes na rzecz edukacji

Ważną rolę w osiągnięciu 4. Celu Zrównoważonego Rozwoju odgrywa biznes. Dowodzi tego Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To właśnie 4. SDGs jest najpopularniejszym, jeśli chodzi o liczbę praktyk jemu przyporządkowanych. 

Można wyróżnić różnego typu działania edukacyjne odpowiedzialnego biznesu. Wystawcy 8. Targów CSR realizują następujące inicjatywy: 

  • wspieranie edukacji: >> Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości realizuje dwa ogólnopolskie programy działające na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości, a mianowicie: Program Stypendiów Pomostowych oraz Program „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.
  • edukacja na temat CSR i zrównoważonego rozwoju: >> firmy CCC, Henkel oraz BNP Paribas to opiekunowie Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Program skierowany jest do studentów i zakłada zwiększanie wiedzy oraz kompetencji w obszarze CSR wśród przyszłych menedżerów. >> CSR Consulting zainicjowało Kampanię 17 Celów, której zadaniem jest podnoszenie świadomości na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w biznesie i społeczeństwie.
  • edukacja najmłodszych: >> Santander Bank Polska wprowadził projekt Finansiaki skierowany do dzieci poniżej 13. roku życia. Pracownicy banku w ramach wolontariatu kompetencyjnego przeprowadzają zajęcia i lekcje w przedszkolach i szkołach poświęcone tematowi finansów. >> Z kolei Eko Odkrywcy to edukacyjny konkurs grantowy firmy Henkel Polska skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych z całego kraju. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu autorskiego, niepublikowanego wcześniej pomysłu na projekt badawczy pozwalający badać i wyjaśniać prawa zachodzące w przyrodzie, a jednocześnie związany z ochroną środowiska naturalnego.
  • edukacja zdrowotna: >> Fundacja DKMS prowadzi działania informujące na temat nowotworów krwi.
  • edukacja dostawców: >> CSRinfo zrealizowało projekt „Ekoedukacja pracowników, dostawców i sąsiadów”. Firma zorganizowała i przeprowadziła warsztaty edukacji ekologicznej, w których wzięli udział przedstawiciele dostawców CSRinfo, pracowników sąsiadujących firm oraz sami zatrudnieni w CSRinfo i ich rodziny. >> Natomiast Carrefour wszedł w skład grupy inicjatywnej Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio.
  • edukacja finansowa: >> przy tworzeniu programu “Co z tym hajsem” firma Provident Polska postanowiła zrezygnować z ekspertów i spróbować edukacji przez praktyczne doświadczenie. Trójkę młodych ludzi zaproszono do prowadzenie wspólnego bloga, na którym opisują swoje codzienne przygody i zmagania z finansami, dzielą się swoimi spostrzeżeniami czy pomysłami oraz zapraszają czytających do dyskusji. >> Firma ABC Czepczyński wprowadziła praktykę “ABC Ekonomii”. Projekt powstał jako pomysł wsparcia nauczycieli oraz włączenia się firmy rodzinnej w realizację działań statutowych szkół podstawowych w powiecie międzychodzkim. Po udanej ewaluacji pilotażu, został wprowadzony jako propozycja działań realizowanych w formie lekcji o tematyce ekonomicznej i finansowej w całej Polsce.

#OdPOWIEDZialnie: Provident o edukacji finansowej

  • edukacja zawodowa: >> Fundacje VELUX zdecydowały się na wsparcie edukacji zawodowej w Polsce poprzez nowy program grantowy. Organizacje społeczne, szkoły, władze publiczne czy też lokalni innowatorzy mogą składać wnioski do Fundacji w trybie ciągłym. Program przewidziany jest na lata 2018-2028.
  • edukacja ekologiczna: >> Stena Recycling poprzez organizację konkursu Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego upowszechnia wiedzę na temat gospodarki cyrkularnej. >> Firma Energa prowadzi działania edukacyjne i informacyjne oraz akcje cykliczne poświęcone ochronie bociana białego w Polsce. Kieruje je do osób indywidualnych, szkół i instytucji. >> Innym przykładem zaangażowania firmy w obszarze bioróżnorodności jest ZT „Kruszwica” i dobra praktyka “Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.

Przebieg kampanii #5latSDGs 

Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do października. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

– Chcemy przyjrzeć się temu, co zadziało się w ciągu 5 lat w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przede wszystkim skupimy się na roli biznesu w Polsce i organizacjach z jego otoczenia. Jakie praktyki i inicjatywy zostały podjęte? Na jakie cele odpowiadają? Komu służą? Jak odwołują się do wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym? – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Szczególne miejsce w kampanii będa miały firmy i organizacje uczestniczące w 8. Targach CSR. Chcemy, by interesariusze mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat SDGs w praktyce. Serdecznie zapraszam więc do śledzenia kampanii i przybycia 29 października 2020 r.  do Centrum EXPO XXI w Warszawie  – dodaje Marzena Strzelczak.

8. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna będzie towarzyszyć działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs.

Targi CSR

Główną część wydarzenia stanowi przestrzeń wystawowa, w której firmy, organizacje, uczelnie, miasta, instytucje prezentują swoją działalność z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji wzięło udział blisko 80 wystawców z całej Polski. Szeroka różnorodność działań i możliwości współpracy przyciągnęła około 2500 zwiedzających. 

Targom CSR jak co edycję towarzyszy część konferencyjna, umożliwiająca zapoznanie się z aktualnymi trendami w odpowiedzialnym biznesie, przedstawienie wyzwań czy budowanie i wspieranie międzysektorowego dialogu. W 2020 roku część konferencyjna zostanie poświęcona środowisku naturalnemu. 

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie. 

Więcej informacji o wydarzeniu:

Strona internetowa:  http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr

Lista wystawców: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/

Kampania #5latSDGs: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/5latsdgs/

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1275927272614450/

Hashtag wydarzenia: #TargiCSR

Dojazd na wydarzenie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/dojazd/

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Patron honorowy: Prezydent m.st. Warszawy

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Przedsiębiorstwo Fair Play

Patroni medialni: Polityka, IMM, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR,  Teraz Środowisko, ngo.pl, kampaniespoleczne.pl, PRoto.pl