BGK z nowym raportem CSR

15 września 2020

Dotyczy firmy: Bank Gospodarstwa Krajowego,

Kryzys, który wywołała pandemia COVID-19, pokazał jak ważna jest rola Banku Gospodarstwa Krajowego w polskiej gospodarce. Rozwój społeczno-gospodarczy zawsze był, jest i będzie kluczową misją Banku, a najlepszym tego dowodem jest Raport Zrównoważonego Rozwoju BGK za rok 2019.

Raport opisuje strategicznie, gospodarczo i społecznie ważne przedsięwzięcia, w które Bank Gospodarstwa Krajowego angażował się. W 2019 roku Bank wygenerował prawie 90 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki. Uruchomiono nowe fundusze przeznaczone na ekologię, cyfryzację, naukę, rolnictwo, kreatywność czy likwidację barier architektonicznych. Wspierano rozwój mikro-, małych i średnich firm i zrealizowano ponad 270 transakcji i projektów zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Wspierano samorządy, rozwój mieszkalnictwa i infrastruktury transportowej, rewitalizację miast oraz działalność podmiotów ekonomii społecznej.

Pobierz raport>>

źródło: mat.pras.