BGK gwarantuje kredyty „Kreatywna Europa” dla firm twórczych

6 sierpnia 2019

Dotyczy firmy: Bank Gospodarstwa Krajowego,

Alior Bank udzielił kredytu z gwarancją „Kreatywna Europa” oferowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z gwarancji mogą skorzystać małe i średnie firmy z tzw. sektorów kreatywnych oraz sektora kultury. Pierwszym klientem, który zdecydował się na kredyt z tą formą zabezpieczenia jest firma Anshar Studios, producent gier wideo.

– Już od 95 lat nasz bank wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości m.in. poprzez eliminowanie barier ograniczających ten rozwój. Przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych i kultury bardzo często mają trudności w dostępie do finansowania, z uwagi na specyfikę działalności i brak zabezpieczeń rzeczowych. To właśnie z myślą o nich Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył gwarancje z programu Kreatywna Europa. Nasz produkt stanowi odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku, jak również idealnie wpisuje się w strategię i misję naszego banku – mówi Mateusz Olszak, dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń BGK.

Gwarancja „Kreatywna Europa” zabezpiecza spłatę do 80 proc. wartości kredytu i jest udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki opracowanemu przez Unię Europejską programowi finansowania wspierającego europejskich przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i kultury, „Kreatywna Europa 2014-2020”. Z programu będzie mogło skorzystać prawie 3 tysiące firm, których profil działalności spełnia wymogi programu i obejmuje on m.in. architekturę, biblioteki oraz muzea, rękodzieło artystyczne, publikacje, produkty audiowizualne, w tym filmy, telewizję, gry wideo, multimedia oraz radio i sztuki wizualne, jak również materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wzornictwo (design), festiwale i sztuki performatywne. Weryfikacja możliwości skorzystania z gwarancji jest dokonywana na podstawie kodu PKD działalności przedsiębiorstwa, a w określonych przypadkach, na podstawie oceny finansowanego projektu w kontekście działalności związanej z sektorami kreatywnymi i kultury. Gwarancje skierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw.

Firmy z sektorów kultury i kreatywnych nierzadko mają utrudniony dostęp do finansowania ze względu na niematerialny charakter ich aktywów i zabezpieczeń, ograniczony rozmiar rynku, niepewność co do popytu na ich towary lub usługi, a także brak doświadczenia pośredników finansowych w ocenie ich działalności. Tę sytuację ma zmienić gwarancja „Kreatywna Europa”, która ułatwi im pozyskanie finansowania na prowadzenie lub rozwój działalności.

Pierwszym klientem, który skorzystał z kredytu z gwarancją „Kreatywna Europa” jest producent gier wideo – Anshar Studios S.A. Finansowanie jest możliwe dzięki gwarancji, która została udzielona z programu Kreatywna Europa oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy.  EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Pełna wypowiedź Mateusza Olszaka: 

Źródło: mat. pras.