Bank BNP Paribas wspiera ambicje młodych Polek i walczy z nierównościami. Został partnerem konkursu „Zostań Panią Ambasador”

12 października 2020

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

Bank BNP Paribas został partnerem konkursu „Zostań Panią Ambasador” organizowanego przez Ambasadę Izraela w Warszawie i Fundację Leopoldy Wild. Laureatki będą miały niepowtarzalną szansę, by przez jeden dzień pełnić rolę pani ambasador w jednej z dwunastu ambasad, które biorą udział w projekcie. Bank od lat aktywnie promuje wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn.

Okazją do wsparcia inicjatywy, skierowanej do dziewcząt z całej Polski w wieku 14-17, lat jest przypadający 11 października Dzień Dziewczyny (International Day of The Girl). Dzień ten jest obchodzony od 2012 roku, a został ustanowiony, aby zwrócić uwagę na wyzwania z jakimi mierzą się nastoletnie i dorastające dziewczęta oraz by wspierać je w dążeniu do realizacji swoich marzeń i budowania równoprawnego dla wszystkich świata. W każdym roku dziewczyny na całym świecie biorą udział w programach umożliwiających wstąpienie do świata mediów, nauki, dyplomacji, biznesu i polityki na jeden dzień, aby ich głos został usłyszany.

– Celem konkursu „Zostań Panią Ambasador” jest zainspirowanie młodych dziewcząt do podejmowania postaw przywódczych, pokazanie świata bez barier oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz międzynarodowego dialogu. Wierzę, że wspierając dziś pokolenie młodych kobiet budujemy lepszą przyszłość dla nas wszystkich, a tylko ich aktywny udział w życiu publicznym jest gwarancją prawdziwie równego i otwartego społeczeństwa – mówi Aleksandra Gren, Założycielka i Prezeska Fundacji imienia Leopoldy Wild, jedna z inicjatorek oraz organizator konkursu.

Pilotażowa edycja konkursu „Zostań Panią Ambasador” jest wspierana przez 12 ambasad. Spośród ponad 100 dziewczynek, które przesłały zgłoszenia, tuzin spełni swoje marzenie – zostaną paniami ambasador. Póki co, na jeden dzień, ale z pewnością każda z laureatek ma szanse, by w przyszłości pełnić podobną funkcję o wiele dłużej.

– Konkurs „Zostań Panią Ambasador” uświadamia ambitnym uczennicom, że mogą i powinny mierzyć wysoko. To świetnie wpisuje się w idee, w które wierzymy w banku zmieniającego się świata. Przeciwdziałanie wykluczeniu, poszanowanie praw człowieka i działania na rzecz wzmacniania roli kobiet to zobowiązania Banku w obszarze odpowiedzialności społecznej. Głęboko wierzę, że popularyzacja tego typu inicjatyw przyczyni się do realnych zmian społecznych i pomoże zwalczać często niewidzialne przeszkody stające przed dziewczynkami i kobietami, osadzone w stereotypach czy utrwalonym w społeczeństwie postrzeganiu ról społecznych – tłumaczy Maria Krawczyńska, dyrektor Biura CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BNP Paribas, Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Bank BNP Paribas od lat aktywnie wspiera inicjatywy mające na celu wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn oraz włącza temat równości płci do dyskursu społecznego. Angażuje się m.in. w Vital Voices Poland, program mentoringowy skierowany do kobiet o potencjale przywódczym. Dzięki głośnym kampaniom społecznym, promuje postawy równościowe. Akcja „Ostatni Twój Weekend”, w której wraz z partnerami Bank wykupił najdłużej ukazujący się na polskim rynku tytuł erotyczny, a następnie wydał ostatni numer z zupełnie odmienioną treścią, została wielokrotnie nagrodzona, zarówno w kraju, jak i za granicą. Duży rozgłos uzyskała także kampania, w której Bank pytał, czemu na polskich banknotach nie ma kobiet. Finałem akcji było wydanie karty płatniczej z damskim wizerunkiem.

W Banku został uruchomiony oddolnie, z inicjatywy aktywnych kobiet – liderek, program #KOBIETY zmieniające BNP Paribas, który działa na rzecz promowania i wdrażania działań równościowych na rzecz kobiet, a także aktywizacji mężczyzn we wspieraniu kobiet. Misją inicjatywy jest uwolnienie potencjału kobiet w celu budowania różnorodnej organizacji, która wspiera realizację strategii Banku i rozwój jego pracowników.

Więcej informacji o konkursie na stronie.

źródło: mat. pras.