ArcelorMittal Poland wraz z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach uruchamia program grantowy „Działamy lokalnie”

13 marca 2019

ArcelorMittal Poland wraz z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach uruchamia program grantowy „Działamy lokalnie” dla aktywnych mieszkańców gminy Zdzieszowice. Właściciel koksowni przeznaczył 100 000 zł do rozdysponowania na projekty społeczne, które mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz grupy nieformalne działające na rzecz mieszkańców Gminy Zdzieszowice. 

Program grantowy „Działamy lokalnie” jest realizowany przez firmę w Dąbrowie Górniczej i Krakowie. Tam ArcelorMittal Poland wsparł liczne inicjatywy dla dzieci, dorosłych i seniorów, które nie tylko angażowały mieszkańców do działania w swojej małej ojczyźnie, ale i pozwalały kreatywnie, aktywnie i twórczo zorganizować czas wolny.

W tym roku firma zdecydowała o rozszerzeniu programu również na Gminę Zdzieszowice, gdzie znajduje się koksownia ArcelorMittal Poland.

– Widzimy jak aktywni, zaangażowani i chętni do działania są mieszkańcy Zdzieszowic. Zdecydowaliśmy się uruchomić program grantowy dla tej społeczności, by działające na tym terenie organizacje i stowarzyszenia doskonale znające specyfikę i potrzeby najbliższego otoczenia, dzięki naszemu wsparciu mogły zrealizować swoje inicjatywy. Chcemy wspierać projekty skierowane do wszystkich grup wiekowych, które wpisują się w cele naszych działań jako firmy odpowiedzialnej społecznie: zdrowie, bezpieczeństwo, sport amatorski, edukację i ekologię – mówi Magdalena Kuśmierz z Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland. 

Organizacja lub grupa mieszkańców powinna wykorzystać grant na konkretny projekt, poszerzenie swojej społecznej działalności lub nową aktywność dla mieszkańców. Nie mogą natomiast zostać przeznaczone na pokrycie codziennej działalności organizacji (np. na opłacenie bieżących rachunków). Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne czy grupy nieformalne działające na rzecz mieszkańców Gminy Zdzieszowice mogą zgłaszać projekty dotyczące takich obszarów jak: ekologia, zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja i sport amatorski.

– Współpraca pomiędzy naszą gminą, a zdzieszowicką koksownią ArcelorMittal Poland od lat układa się bardzo dobrze. Jej owocem jest wiele wspólnie zrealizowanych projektów, z których korzystali nasi mieszkańcy; mogliśmy też liczyć na pomoc firmy, w sytuacjach, w których potrzebowaliśmy wsparcia. Program grantowy „Działamy lokalnie” pozwoli wesprzeć organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców, które mają pomysły, ale brakuje im funduszy na ich realizację. Cieszymy się, że dzięki naszej współpracy skorzystają ci, którzy chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności  – mówi Sybila Zimerman, burmistrz Zdzieszowic.

Na tegoroczną edycję ArcelorMittal Poland przeznaczył 100 000 zł, a wysokość grantu może wynieść od 3 do 10 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków do programu grantowego „Działamy lokalnie” upływa 10 kwietnia 2019 roku. Komisja złożona z przedstawicieli ArcelorMittal Poland oraz Gminy Zdzieszowice rozpatrzy wnioski i do 10 maja wybierze najlepsze projekty. Regulamin programu grantowego, wniosek oraz wzór sprawozdania można znaleźć na stronie internetowej oraz tutaj.

Źródło: mat. pras.