Ankieta dla interesariuszy FOB

28 maja 2018

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowuje się do stworzenia nowej strategii działania organizacji na lata 2019 – 2022. Żebyśmy mogli skutecznie określić kluczowe kierunki, na których powinniśmy się skupić w ciągu najbliższych trzech lat, potrzebujemy opinii osób, organizacji, instytucji z nami współpracujących. W związku z tym uprzejmie prosimy wszystkich interesariuszy o wypełnienie krótkiej ankiety. 

Dziękujemy!