AkzoNobel z tytułem Etyczna Firma 2018

1 kwietnia 2019

Dotyczy firmy: AkzoNobel,

AkzoNobel został nagrodzony w konkursie dziennika Puls Biznesu – Etyczna Firma 2018. Przedsiębiorstwo doceniono za działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej, opartej na etyce i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, które zdaniem kapituły wyróżniają się na tle innych firm w Polsce.

AkzoNobel świadomie prowadzi swoją działalność, zarówno w Polsce, jak i na świecie, opierając się na standardach w wymiarze biznesowym i społecznym. Przyjęte w wewnętrznym Kodeksie Postępowania zasady pozwalają firmie budować silną, międzynarodową markę – niezawodnego partnera, odpowiedzialnego pracodawcy i etycznej firmy.

– Mamy świadomość, że to ludzie związani z naszym przedsiębiorstwem zarówno zawodowo, jak i biznesowo, ich zachowanie i podejście do współpracowników czy klienta mają największy wpływ na budowanie reputacji firmy. Dlatego od lat każda osoba związana z AkzoNobel zobowiązana jest do przestrzegania określonych zasad postępowania zgodnie z przyjętą kulturą organizacyjną. Transparentność, bezpieczeństwo, niezawodność, otwartość, dbałość o środowisko oraz poszanowanie prawa i zasad społecznych – to wartości, które przyświecają AkzoNobel na każdym etapie i szczeblu, bez względu na szerokość geograficzną. Cieszymy się, że nasze działania zostały zauważone i docenione. To wyróżnienie jest dla nas dodatkową motywacją do jeszcze większego wysiłku w tym obszarze – mówi Marta Rogóż, Dyrektor HR AkzoNobel.

AkzoNobel od lat realizuje też programy na rzecz lokalnych społeczności, których zadaniem jest tworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich, jak np. znany na całym świecie „Let’s Colour”. Producent jest również partnerem kluczowych projektów, mających na celu edukację i zwiększenie świadomości wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego.

Źródło: mat. pras.