Akcja prewencyjna PZU „Pomoc To Moc”

8 sierpnia 2018

PZU, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, rozpoczął właśnie kolejną edycję akcji „Pomoc To Moc”. W jej ramach można uzyskać dofinansowanie osób oraz grup, które chcą wpływać na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w swoim otoczeniu.

Co to znaczy, że akcja jest prewencyjna?
Fundusz prewencyjny w PZU służy zapobieganiu powstawania albo zmniejszaniu skutków zdarzeń losowych. W tegorocznej edycji akcji „Pomoc To Moc” wsparte zostaną wszelkie działania, które propagują zdrowy tryb życia i zwiększają bezpieczeństwo rodzin. PZU stawia na zdrowy tryb życia, ponieważ odpowiednie nawyki to m.in. profilaktyka chorób nowotworowych czy układu krążenia. Firma liczy, że dzięki zaangażowaniu liderów lokalnych społeczności w akcję „Pomoc To Moc” uda się ograniczyć liczbę wypadków w domach czy na drogach.

Na czym polega zaangażowanie instytucji partnerskiej?
Organizacja partnerska będzie widniała na stronie internetowej wśród innych partnerów akcji. Społeczność lokalna, która zwróci się do PZU z pomysłem prewencyjnym, będzie mogła sama wybrać instytucję partnerską lub zostanie ona im wskazana automatycznie według kryterium odległości geograficznej. Zadaniem organizacji partnerskiej jest czuwanie nad realizacją projektu, a także przyjęcie i rozliczenie dofinansowania z PZU. Najciekawsze inicjatywy zrealizowane w ramach akcji będą promowane medialnie.  Aby wziąć udział w akcji Pomoc to Moc wystarczy wejść na stronę internetową – zakładka „Dla Partnerów” oraz wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Regulamin jest dostępny na stronie akcji

Źródło: materiały prasowe organizatora; fot. strona pomoctomoc.pl